Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

תהליך אבחון קשיי קשב וריכוז

תהליך אבחון הפרעת קשב וריכוז

ילדים רבים מגלים סימנים להפרעות קשב וריכוז ולכן נשלחים לאבחון קשב וריכוז. אבחון קשב וריכוז ניתן לעשות במכונים מוסמכים שאושרו לצורכי אבחון זה. האבחון כולל לרוב שלושה חלקים:

הערכה תפקודית
תהליך האבחון הראשוני כולל שיחה עם ההורים והילד. בשיחה זאת מקבל המטפל פרטים לגבי סימנים להפרעת קשב וריכוז בבית, בגן או בבית הספר. על מנת לקבל את המידע המלא על הילד מבקש המטפל מההורים והגננת או המורה למלא שאלון קונרס, סולם הערכה אחר ו/או לדווח בכתב על תפקודו של הילד בבית ובמסגרת הלימוד על פי פרמטרים מובנים ופתוחים. המטפל מעוניין לשמוע האם עולים קשיי התמדה במשימות, קושי להתנהל במשימות מורכבות, נטייה למוסחות על ידי גירויים שמיעתיים או חזותיים. האם פרט לקשיי הקשב יש סימנים לאימפולסיביות ו/או תנועתיות יתר.

הערכה רפואית
במהלך האבחון המטפל גם אוסף מידע על מצבו הרפואי של הילד אשר להם עלולות להיות השלכות על מצב הקשב (מצב בלוטת התירואיד, בעיות שינה, ראייה או שמיעה). בנוסף, מתעד גם אבחנות נוספות כגון ליקות למידה, סרבול מוטורי שאובחנה או קיים חשש לגביה.

אבחון קשב ממוחשב
בשלב השני מבצע הילד אבחון ממוחשב אחד משלושת האבחונים הנ"ל:

אבחון טובה - משך האבחון הוא כרבע שעה. נהוג לבצע את אבחון זה פעם אחת עם רטלין ופעם אחת עם כדי לבדוק את השוני ביניהם ולהשוות את התוצאה של הילד ביחס לבני גילו

מבחן סי פי טי  - מבחן שבו נדרש הילד ללחוץ על מקש המקלדת כשרואה גירוי מסויים ולהימנע מללחוץ על מקש זה כשגירוי אחר מופיע. המבחן מספק מידע על יכולות קשב, אימפולסיביות והתמדה. משך האבחון הוא כרבע שעה. נהוג לבצע את אבחון זה פעם אחת עם רטלין ופעם אחת עם כדי לבדוק את השוני ביניהם ולהשוות את התוצאה של הילד ביחס לבני גילו

מבחן בי אר סי - המבחן החדש ביותר מבין השלושה בו יושב הילד מול מסך מגע ונדרש לבצע משימות שונות. המבחן מספק ידע נרחב על סוגי קשב שונים, זיכרון ותפקודים ניהוליים. האבחון מסייע למטפל לקבוע האם מדובר בלקות קשב, לקות למידה או לקות משולבת. גם תוצאות אבחון אלו משווים לשכבת הגיל של הילד

ניתוח ממצאים
לאחר שני השלבים הקודמים מעבד המטפל את כל הנתונים (היכולת התפקודית של הילד, מצבו הרפואי וביצועיו במבחן הממוחשב ביחס לנורמה ויעילות רטלין לשיפור ביצועיו) ומקבל תמונה ברורה לגבי האבחנה.שימוש בסוג מידע אחד בלבד אינו מספק תמורה ברורה ולכן לא מאפשר לקבוע אבחנה.

עלות האבחון
כיום קיים סבסוד חלקי של קופות החולים לאבחוני קשב וריכוז. ואולם,סבסוד זה ניתן בתנאים מסוימים ורק לאחר ביצוע האבחון באחד מהמכונים שלקופה קיים הסכם עימו.