Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

גן ילדים שפתי

גן ילדים שפתי - התפתחות הילד בתחום השפה

עידוד יכולת התפתחות שפה בקרב ילדים.

מהו גן שפתי ?
גן שפתי הוא גן המיועד לילדים עם איחור בהתפתחות השפה. גן שפתי הינו מסגרת חינוכית של החינוך המיוחד. ילדים עם איחור שפתי (קשיי שלפית מילים, קשיי בניית משפטים ועוד) ולעיתים איחורים נוספים מתקבלים לגן. הגננת בגן שפתי מתמחה בתחום קידום יכולות השפה, מספר הילדים בגן זה לרוב מצומצם מגן רגיל כך שניתן לתת לכל ילד יותר תשומת לב. בנוסף, אל הגן מגיע כל שבוע קלינאית תקשורת (מרפאה בדיבור) המספקת לילד טיפולים פרטנים בתחום השפה.יש צורך לברר מה מספר הטיפולים השבועיים השפתיים שמקבל הילד בגן.

האם להשאיר את הילד במסגרת גן רגיל או להעביר למסגרת גן שפתי ?
הורים רבים מתלבטים האם להשאיר את הילד בגן רגיל או להעביר לגן שפתי. מצד אחד בגן השפתי יהנה הילד מטיפולי ריפוי בדיבור קבועים ודגש שפתי המותאם לצרכיו. מאידך, ישהה בחברת ילדים בעלי קשיי שפה ולעיתים בעלי קשיים נוספים. משמעות הדבר הוא שילד זה ישמע שפה דבורה נכונה מעטה. מאידך, בגן הרגיל לא יקבל טיפולי שפה ותיווך שפתי אך יחשף לקבוצה גדולה של ילדים שמדברים בשפה נכונה ושוטפת. החשיפה המרובה לשפה נכונה תאפשר לו ללמוד שפה דרך חיקוי דגמי שפה נכונים מקבוצות השווים. ההורה של ילד המשולב בגן רגיל יצטרך לקחת את הילד לטיפולי ריפוי בדיבור מחוץ לשעות הגן. צורך זה מחד יכול לאפשר להורה לצפות בטיפולי הריפוי בדיבור וללמוד מהם ומצד שני יחייב אותו לפנות זמן קבוע אחר הצהריים (דבר לעיתים מורכב להורים עובדים ולהורים עם מספר ילדים).
בבחירת הגן (רגיל או הגן השפתי) חשוב גם לקחת בחשבון האם הקושי השפתי של הילד הוא רק בתחום הדיבור (היגוי) או גם בתחום הבנת השפה. מאפייני הקושי ומורכבותו עשויים להיות רלוונטים גם כן למערכת השיקולים של בחירת הגן.

מה נכון? מה מתאים ? כמו תמיד, אין תשובות נכונות רק שיקולים רלוונטים לכאן או לכאן...

יש הגורסים כי שמיעה של שפה טובה בגן רגיל היא כמו אלף טיפולי ריפוי בדיבור ולכן עדיפה. מאידך, יש הגורסים כי ילד עם קשיי שפה ולעיתים קשיים נוספים (קשיי למידה וקשב) לא יצליח ללמוד היטב דרך חיקוי ילדים אחרים ויצטרך תיווך ישיר של מטפלים וגננת כדי לקדם באופן יעיל את יכולותיו השפתיות.


* כתבה זאת אינה מהווה תחליף לאבחון והתייעצות עם איש מקצוע – קלינאית תקשורת

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק, M.Sc.