Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

משחקי ילדים ונוער מומלצים מה במשבצת

משחקי ילדים ונוער מומלצים 

משחק מה במשבצת

שם המשחק : מה במשבצת של אורדע
סוג משחק : משחק קופסה
גיל מומלץ: 4-5+
אורך משחק ממוצע – 10-15 דקות

מטרת המשחק: לשבץ את הקלפים במשבצות הנכונות בלוח.
מהלך המשחק: מסדרים את לוח המשבצות ואת כרטיסיות הקטגוריות על הטור הימני מחוץ לטבלה ועל השורה העליונה מעל הטבלה. מרימים קלף קלף ובודקים איפה לשבץ אותו במקום הנכון. המשחק מסתיים כאשר כל המשבצות מלאות בקלפים נכונים.

מיומנויות נדרשות במשחק
קשב וריכוז למספר מקורות מידע עולה
התמצאות מרחבית
הבחנה חזותית בתחום צבע, צורה, גודל, כיוון, מספר
אוצר מילים – מושגי טור ושורה
יכולת השוואה על בסיס משותף ושונה
הבנת עקרונות שיוך ומיון על פי מספר מקורות מידע
יכולות ניהוליות - תכנון, התמדה בחיפוש, בקרת ביצוע.

מדד כיף לי - לא כיף לי
5/10
עשוי להיות כיף בפעמים הראשונות או במצבי הצלחה במשחק.
עם הזמן חווית הכיף עלולה לרדת היות והמשחק מאוד דידקטי באופיו (אין דמויות גוגסים להתחבר אליהם ולהפעיל אותם).

מדד שוב פעם - נמאס לי
5/10
תלוי במאפיינים האישיים של הילד, עד כמה נמשך למשחקים דידקטים, עד כמה מעוניין ללמוד את המשחק.
המשחק מאוד מדורג היות וישנם 10 סוגים של משחקי מה במשבצת בדרגות קושי עולה ולכן המשחק יכול לעניין את הילד ולאתגרו למספר לא מבוטל של פעמים (בעיקר עם יש מבוגר שמתווך). אפשר לשחק את המשחק בקבוצה וביחיד דבר שעשוי להגביר העניין.

מדד למדתי משהו - לא למדתי כלום
10/10
המשחק מאוד מסייע לילד להתארגן, להרחיב אוצר מילים (טבלה, טור, שורה), ללמוד מיומנוית ארגון אופרטיביות– ארגון על פי מרחב, ארגון על פי מיון. קל מאוד לעשות העברה בין רעיון המיון במטריצה שבמשחק להדגמה של מיון מטריצה בתחומים אחרים (טבלאות – איך יוצא צבע חדש, מערכת שעות לימוד בכיתה א', לוח נסיעות אוטובוסים).

שורה תחתונה - משחק ילדים מומלץ
א. עשוי לסייע לילדים עם בעיות קשב והתארגנות היות והמשחק בבסיסו מצריך כל הזמן קשב וארגון על פי מאפייני מרחב וקטגוריזציה.
ב. מתאים לילדים עם קשיי שליפה מילולית - ניתן לבקש מהילד לתת שם לקלפים ולתרגל דרך זה עבודה על שליפה מילולית באמצעות רמז חזותי.

ג. מתאים לכל ילד עם התפתחות נורמטיבית בגילאי 4 ובעיקר בגיל 5.