Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

התפתחויות מושג השימור

התפתחות הילד בגיל הרך  - התפתחות יכולת שימור כמות

הפסיכולוג הקוגניטיבי פאזה חקר את יכולתם של ילדי גן לשמר כמות ומצא כי יכולת זאת טרם מתפתחת בגילאי גן אלא רק בגילאי בית ספר (גילאי 7-8). שימור כמות היא ההבנה שכמויות מסוימות נשארות זהות למרות השינוי בצורתן, תבניתן או מראיתן.
ניתן להבחין בארבע סוגי שימור מרכזיים:
שימור נפח נוזל - כמות נוזל נשארת זהה על אף שחלים שינויים בצורתו כששופכים אותו למכלים שונים.
שימור מספר - מספר הפריטים בקבוצה נשאר זהה גם עם מסדרים מחדש את הפריטים הללו
 מגדילים את הרווחים ביניהם או מצמצמים (מיקומם במרחב משתנה).
שימור מסה - כמותו של חומר באובייקט נשארת אותה כמות על אף שינויים בצורת האובייקט. כדור פלסטלינה נותר כמות זה גם כשלשים ומרדדים אותו לנחש.
שימור האורך - אורכו של דבר מה נשמר לא חשוב אם הוא ישר, מכופף או מפותל. סליל הנמתח לאורכו המלא אינו מתארך.
 

ילדים בגיל הגן מתקשים לשמר כמות ממספר סיבות עיקריות:
ריכוזיות - התמקדות בגורם / מאפיין אחד בלבד בו זמנית.
אי הפיכות - חוסר התפתחות היכולת להחזיר במחשבה את המצב לקודמו.
חשיבה התרשמותית אינטואיטיבית המתמקדת במראה החיצוני של האובייקטים (צורתם הקונקרטית) ולא במהות מאפייניהם.
 

על אף שיכולת השימור מתפתחת עם הגיל (הבשלות המוחית) ומאפשרת מעבר מחשיבה התרשמותית אינטואיטיבית לחשיבה לוגית ניתן לעזור לילד להבין את רעיון שימור הכמות באמצעות התנסויות עם חומרים ותיווך מתאים. ניתן לעזור לילד להבין את גורם ההפיכות. לדוגמה, ניתן לעבוד עם חומרים שונים כמו פלסטלינה להראות שפעם החומר בצורת כדור ופעם בצורת נחש וכי ניתן להחזיר את החומר בצורת נחש לצורת כדור. הפיכות זאת מאפשרת לילד לראות שמדובר באותה מסת חומר המשנה את צורתה אך לא את כמותה. דוגמה נוספת, ניתן לעלות לאוטובוס הנוסע בקו מסויים בכיוון אחד ולעלות על אותו קו הנוסע בכיוון ההפוך חזרה. במהלך הנסיעה ניתן להסביר לילד כי האוטובוס אינו שינה את מסלולו, רק את כיוון נסיעתו. בהמשך ניתן לדבר עמו על נושא התבוננות בדברים זהים מכיוונים הפוכים ולקשר זאת למקרים ומצבים אחרים מתחום הילד

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק, M,Sc