Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

התפתחות מוטוריקה עדינה בילדים

התפתחות מוטוריקה עדינה בילדים בגיל הגן

התפתחות מוטוריקה עדינה בגיל הרך חשובה להתפתחות הילד. מהם הפעולות המערבות מוטוריקה עדינה? מה כולל המונח מוטוריקה עדינה ? כיצד מתפתחת מוטוריקה עדינה ? וכיצד ניתן לעודד התפתחות מוטורית עדינה במידה וזאת מתעכבת ?

התפתחות מוטוריקה עדינה של ילדים בשנים הראשונות לחייהם חשובה ונדרשת לתפקודם היומיומי. לנו המבוגרים אין דבר יותר פשוט מלאחוז עיפרון, לנעוץ נעץ בלוח או לקשור שרוכים ,אך לילדים צעירים ולילדים עם איחור בתחום מוטוריקה עדינה כול פעולה כזאת עשויה להיות אתגר אמיתי. למעשה, עד שאנחנו המבוגרים לא נצפה במאמץ של ילד בן שלוש לאחוז בעיפרון ולשרבט או ובמשך הזמן והמאמץ של ילדה בת ארבע לשרוך שרוכים לא נזכר עד כמה התפקודים המוטורים העדינים האוטומטים שלנו דורשים מיומנויות ידניות שילדים צעירים רק מפתחים.

ילדים זקוקים ליכולות מוטוריות עדינה בכול תחומי החיים. הם זקוקים ליכולת אחיזה עדינה כדי לאחוז כלי כתיבה ולצייר בקלות, הם זקוקים לשליטה מוטורית עדינה בתנועות היד כדי לבנות מגדל קוביות מבלי להפילו והם זקוקים ליכולות תכנון תנועה ותנועות יד מגוונות כדי לפתוח את קופסת האוכל, לכפתר כפתורים ולשרוך שרוכים. למעשה ניתן לומר שתפקודים מוטורים עדינים הם הבסיס ליכולות המשחק, הלמידה והתפקוד היומיומי. המושג מוטוריקה עדינה הינו מושג נפוץ בתחום הריפוי בעיסוק וכולל מרכיבים רבים (צדדיות, דומיננטיות ידנית, תכנון תנועה, אחיזה עדינה, יכולות מניפולציה תוך ידנית ,שליטה מוטורית, הפרדת תנועה, זריזות ידנית, חציית קו אמצע, יכולת בילטראלית ועוד ועוד).

התפתחות יכולות מוטוריות עדינות מושפעת מגורמים רבים. שלושה מהם הם: גיל , גיריה סביבתית ותיווך. ככול שהילד גדל תהליכי ההבשלה המוטורית מאפשרים לו לפתח מיומנויות מוטוריות עדינות יותר. לדוגמה, אחיזת העיפרון עוברת מאחיזה גסה בכף היד המתבטאת בציור בלתי מדויק לאחיזה עדינה בכריות האצבעות המאפשרת תנועות ציור מדויקות ונשלטות יותר. בד בבד מתאפשרת ומתחזקת התפתחות זאת עם גיריה הסביבתית (משחקים מוטורים עדינים) ותיווך. ככל שילד מתנסה באופן מדורג במשחקים ופעילויות הכוללות מיומנויות מוטוריות ומקבל תיווך מילולי או מוטורי מותאם כך הוא יוכל לשכללם.

במידה ונצפה איחור ביכולות מוטוריקה עדינה או קושי במוטוריקה העדינה חשוב לאבחן זאת בריפוי בעיסוק. מרפאה בעיסוק תוכל לאבחן מהו המרכיב או המרכיבים המוטוריים העדינים מהם נובע הקושי והאם מעורבים בו מרכיבים תחושתיים, תפיסתיים, קוגניטיביים (חשיבתיים) או מוטורים גסים נוספים. בהמשך תוכל המרפאה בעיסוק להתאים תוכנית מדורגת לשיפור המרכיבים המוטורים והתפקוד המוטורי שבו מתקשה. לדוגמה, ילד בן ארבע עלול לגלות קושי באחיזת עיפרון עקב סיבות שונות (חולשת אצבעות, קושי בהפרדת תנועות, קושי בתכנון המוטורי ועוד). המרפאה בעיסוק תתאים לילד תרגלי אצבעות ומשחקים שמעודדים את התפתחות המרכיבים המוטורים הנדרשים לאחיזה עיפרון מתאימה. חשוב להבין כי לא כול הפעלה מוטורית עדינה או משחק מוטורי ישפר את יכולותיו העדינות של הילד וגם לא כול תיווך מילולי ייצר את השינוי המיוחל. מומלץ לקבל הדרכה ממרפאה בעיסוק כדי להבין מה הקושי המוטורי, מאיזה מרכיבים מוטורים נובע ומה סוגי ההתערבות היעילים ביותר – תרגילי אצבעות, משחקים, סוגי התיווך, סוגי הדירוג המוטורי וכד') .

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים, M.Sc
מכון התפתחות הילד - ריפוי בעיסוק לילדים ,  כפר סבא