Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מעבר מגן ילדים רגיל לגן ילדים משולב

מעבר מגן רגיל לגן משולב או גן לילדים עם צרכים מיוחדים

"אני לא רוצה שפסיכולוג יאבחן את ליאם ", אמרה ענת אמא לליאם בן ה-4, ילד עם איחור התפתחותי נרחב. " אם הפסיכולוג יאבחן אותו, יצמידו לו תווית של ילד עם הפרעה כזאת או כזאת והוא ואנחנו ניצטרך כל חייו להילחם בתווית הזאת. אני מעדיפה לטפל בקשיים של ליאם בעצמי ורק שלא יצמידו לו תווית. אני מאמינה בילד שלי ואני חושבת שצריך להתמקד בלעזור לו ולא בלקטלג אותו."

ילדים הזקוקים לטיפולי ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפולים רגשיים עקב קשיי מוטוריקה, סימנים לקשיי קשב , קשיי למידה ו/או קשיים רגשיים מאותרים בדרך כלל בגן טרום חובה. האיתור הראשוני נעשה באמצעות הגננת המתרשמת מהצרכים המיוחדים של הילד. הגננת מבקשת מההורים שיסכימו לתצפית /אבחון של פסיכולוג התפתחותי בגן או באופן פרטי. במידה וההורים מותרים זאת, פסיכולוג מתרשם ממוקדי החולשה והעוצמה של הילד. במידה ומתרשם שהילד זקוק לעזרה בתחומי הטיפול השונים, ממליץ זאת בדוח שכותב.  בשלב זה הילד עולה לועדת השמה אשר דנה בממצאי דוח הפסיכולוג. במידה והועדה מאשרת את המלצת הפסיכולוג הילד יכול לעבור לגן משולב. בגן זה מקבל באופן קבוע טיפולי ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת , טיפולים רגשיים ועוד באופן פרטני וקבוצתי. למעבר מגן רגיל לגן משולב יכולים להיות יתרונות וחסרונות רבים. מחד, ישנם הורים כמו ענת שאינם מעוניינים לאבחן את ילדם היות וחוששים מתיוג שיעשה לילד כבר בגיל צעיר. הורים רבים אלו מעדיפים לטפל בילדם במסגרות ריפוי בעיסוק , קלינאות תקשורת אחר הצהריים ולהתמקד בהתקדמות הילד ולא בקשייו. הורים אלו חוששים מהשפעה השלילית של ילדי הגן בעלי הצרכים המיוחדים על הילד. בנוסף, לעיתים חוששים שהדרישות מהילד יהיו מדי נמוכות ביחס ליכולותיו בגלל התיוג שנעשה.  הורים אחרים בוחרים לאבחן את הילד על ידי פסיכולוג ולהעבירו לגן משולב. הורים אלו מעוניינים שהילד יקבל את המענה לכל צרכיו בתוך הגן ואינם חוששים מהתיוג. הורים אלו לעיתים גם לוקחים את הילד לטיפולי ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת גם אחר הצהריים בקהילה.

ככלל, אין נכון ולא נכון בנושא אבחון לצורכי מעבר מגן רגיל לגן מיוחד. לתיוג  יש חסרונות ויש יתרונות. כל הורה יעשה את הבחירה שלו.