Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

נורמות התפתחות מוטוריקה עדינה בילדים . ריפוי בעיסוק כפר סבא

נורמות התפתחות מוטוריקה עדינה  אצל ילדים

הנורמות הכתובות מטה הם קווים כללים להתפתחות מוטורית עדינה. אי עמידה בהם אינה מבטאת איחור התפתחותי או קשיים. לשם בדיקה של יכולות מוטוריקה יש להיוועץ במרפאה בעיסוק, פסיכולוגית התפתחותית או איש מקצוע  אחר שרכש ידע בתחום התפתחות הילד.  

יכולות מוטוריקה עדינה
יכולות ציור וצביעה
גיל הילד

בגיל 3.5 אחיזת עפרון נעשת באמצעות האצבעות, אך בעת הציור כול היד זזה בתנועה אחת (אין הפרדת תנועה).

גזירה- הילד מראה עניין במספריים, מסוגל להחזיק מספרים, מצליח לפתוח ולסגור אותם, מסוגל לגזור קו ישר (תנועה של קדימה).

השחלה – הילד מסוגל לאחוז את החרוז באצבעותיו, משחיל חרוזים גדולים, יתכן מעט קושי בהוצאת החרוז.

 

גיל 3.5 מכפתר מספר כפתורים בחולצה ברצף

הילד מסוגל לצבוע משטחים קטנים עד בינוניים.

הילד מסוגל לצייר קווים אנכיים, אופקיים ועיגולים.

יכולת הציור של קווים אנכיים קודמת לאופקיים

גיל 3

דומיננטיות ידנית לרוב ברורה

מגיל 4.5 אחיזה בוגרת, האגודל מונח מול אצבע שתיים ושלוש.

גזירה -  הילד מסוגל לגזור צורות פשוטות כמו עיגול וריבוע, מזיז את הנייר ביד האוחזת בעת גזירה

השחלה – הילד מסוגל להשחיל חרוזים קטנים
כול השלבים

תיאום דו צדדי - מתחיל להשתמש ביד תומכת לייצוב הדף


מתחיל ללמוד לצייר דמות אדם. תחילה ראש ורגליים (ראשן) ובהדרגה עולים מספר הפריטים.

מסוגל לצייר קווים אנכיים, אופקים ועיגול.
מצייר צורות המשלבות קווים אנכים עם אופקיים (צורת פלוס לדוגמה).

לאחר גיל 4.5 לערך הילד לומד לצייר ריבוע וקווים אלכסונים ולכתוב את שמו.

גיל 4

דומיננטיות יד לרוב ברורה

אחיזת עפרון בוגרת

גזירה – הילד מסוגל לגזור צורות מורכבות

השחלה - הילד מסוגל להשחיל חרוזים קטנים

הילד מסוגל לצייר דמות איש מתקדמת, עם 6 חלקי גוף ומעלה.

הילד מסוגל לציירמשולש וצורותמורכבות יותר

הילד מסוגל להעתיק מספרים ואותיות עם קווים ישרים ברמת  בינונית עד גבוהה  ומספרים ואותיות עם קווים אלכסוניים ברמת דיוק נמוכה עד בינונית.

גיל 5

דומיננטיות יד ברורה באופן גורף

משתמש בכלי כתיבה

 

שורך שרוכים

הילד מסוגל להעתיק מהלוח אותיות ומספרים ברמת דיוק בינונית גבוהה, לקראת כיתה א' מסוגל להעתיק מילים ומשפט מהלוח למחברת.

גיל 6

התפתחות מוטוריקה עדינה מושפעים בעיקר ממין הילד, גילו, מחשיפה לפעילויות מוטוריות עדינות ותרגול. ככלל בנות מפתחות מיומנויות מוטוריות עדינות מהר יותר מבנים היות וההבשלה המוחית בגיל זה מהירה יותר אצל בנות ונטייתם לתרגל מיומנויות אלו גבוהה יותר. ככל שהילד גדל וככל שנחשף למשימות אלו (בעיקר כאשר הן מלוות בתיווך מילולי ו/או מוטורי) כך ישתפר בהם.

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק  כפר סבא , M.Sc
קליניקה התפתחות הילד - ריפוי בעיסוק ילדים כפר סבא