Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

תהליך קבלה לטיפולי ריפוי בעיסוק

תהליך קבלה לאבחון וטיפול ריפוי בעיסוק דרך קופות החולים

אבחון ריפוי בעיסוק
יצירת קשר עם התפתחות הילד לצורך רישום לתור אבחון ריפוי בעיסוק על פי המלצות גננת ו/או רופאת ילדים.
מילוי שאלון תפקודי על ידי הגננת
אבחון הילד על ידי מרפאה בעיסוק דרך התפתחות הילד
קבלת תוצאות אבחון
קבלת אישור לטיפולי ריפוי בעיסוק על בסיס תוצאות האבחון במידת הצורך.

טיפול ריפוי בעיסוק
קבלת רשימת מרפאות בעיסוק עצמאיות ו/או מכוני טיפול שניתן לפנות אליהם לטיפול.
פנייה למרפאה בעיסוק עצמאית של הקופה הקרובה לאזור המגורים או פנויה לטיפול לצורך קביעת תור
קביעת תור קבוע לטיפול
הוצאת הפניה לטיפול ריפוי בעיסוק - טופס 17/התחייבות על שם המרפא בעיסוק המטפלת
תשלום על ההתחייבות
הקף טיפולי ריפוי בעיסוק מטעם הקופה - פעם אחת בשבוע למשך 45 דקות
כמות הטיפולים - סדרה קצרה 7-15 טיפולים, בינונית מעל 15 (20-45 טיפולים).
כמות הטיפולים מבוססת על בסיס אבחנת הילד ותוצצאות האבחון.
מסגרתטיפול - פרטני/זוגי/קבוצתי לילד בהתאם להחלטות המאבחנת.
נוכחות הורה בהתאם לגיל הילד , אינטראקצית הורה ילד ויכולות ההורה.

קופת חולים מכבי - יש לפנות למרפאות בעיסוק התפתחות הילד - עצמאיות בהסדר
קופת חולים לאומית - יש לפנות למרפאות בעיסוק של התפתחות הילד - עצמאיות בהסדר
קופת חולים כללית מושלם- ניתן לפנות למטפלים בהסדר ולמטפלים שאינם בהסדר.

לשאלות נוספות בנושא הליך קבלה לאבחון וטיפול ריפוי בעיסוק מטעם הקופה יש לפנות
להתפתחות הילד של הקופה.