Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מושגי התפתחות הילד - זיכרון

התפתחות הילד - מושגים

זיכרון 

זיכרון הינה יכולות חשיבה מתקדמת השייכת לשלב עיבוד המידע.
זיכרון היא היכולת לשמר ולשחזר מידע שנקלט במועד מסויים בתקופת זמן אחרת. ישנם סוגי זיכרון שונים הדרושים לתפקוד בהקשרים שונים:
זיכרון חזותי מרחבי - זיכרון של צורות, מרחב (מיקומם המרחבי של רחובות)
זיכרון מילולי - זיכרון הדרוש זכירת מילים, משפטים/הוראות
זיכרון רטרוספקטיבי - זיכרון למאורעות עבר (מה קרה לפני שבוע)
זיכרון פרוספקטיבי - זיכרון למאורעות עתיד (צריך להביא לכיתה את הספר החדש)
זיכרון אפיזודי - זיכרון של אירועים שקרו לנו ( זיכרון של טיול, יום הולדת )
זיכרון סימנטי - זיכרון של תכני מידע (זיכרון של עובדות- מידע על שמות פרחים, חגים)
זיכרון עבודה - זיכרון הנדרש תוך כדי ביצוע פעולה. לדוגמה, זיכרון של מספרים בעת חישוב תרגיל חשבוני בראש.
זיכרון לטווח קצר - זיכרון מידע מסויים לדקות הקרובות
זיכרון לטווח ארוך - זיכרון מידע מסויים לאחר חצי שנה ויותר

למה הילד שלי לא זוכר מאורעות ופרטים ?
על מנת להבטיח זיכרון של מידע יש צורך לוודא שהלד קולט את המידע באופן בהיר על כל פרטיו ומאחסן אותו בצורה מאורגנת. ילדים ששלב קליטת המידע אינו איכותי עקב בעיות התפזרות הקשב  או/ו ששלב האחסון אינו נעשה באופן מאורגן, מתקשים לשלוף את המידע מהזיכרון.

איך יודעים האם הילד לא זוכר מידע או לא יודע להביע אותו ?
יש ילדים בעלי קשיי שפה או בעלי קשיי שליפה מהזיכרון. ילדים אלו עשויים להצליח לזהות את המידע הנכון שמוצגים להם אפשרויות אך לא להיות מסוגלים להמליל אותו באופן עצמאי. כששואלים ילדים אלו שאלה פתוחה הם מתקשים לענות ( אתה זוכר איפה טיילנו ביום שבת ?) אבל אם יתנו להם אפשרויות יענו היטב ( איפה טיילנו בשבת בנחל.. או בנחל..).

 

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק כפר סבא
ריפוי בעיסוק - התפתחות הילד  כפר סבא