Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מוטוריקה גסה נורמות כלליות התפתחות הילד

נורמות התפתחות מוטוריקה גסה בילדים

הנורמות הכתובות מטה הם קווים כללים להתפתחות מוטורית גסה. אי עמידה בהם אינה בהכרח מבטאת איחור התפתחותי או קשיים. לשם בדיקה של יכולות מוטוריקה יש להיוועץ במרפאה בעיסוק או איש מקצוע אחר בעל רקע בהתפתחות מוטורית בילדים.

יכולות שיווי משקל יכולות ניידות גיל

קפיצה- קופץ משרפרף נמוך.
קפיצה על שתי רגליים – מסוגל להתנתק מהקרקע עם שתי רגליים.
קפיצה על רגל אחת  - מגיל 3.5 מתחיל ללמוד לקפוץ 1-2 קפיצות על רגל אחת לא ברצף.
משחק כדור- תופס כדור גדול בזרועות ישרות.

הליכה- הולך בצורה נכונה – הנעת רגל עם יד נגדית

מדרגות- נעזר במעקה, עולה רגל אחר רגל, יורד  כששתי רגלים נפגשות בכול מדרגה.

טיפוס – מטפס על סולמות.

3
מסוגל לעמוד על רגל אחת מועדפת למספר שניות קצר.
קפיצה על שתי רגליים – מסוגל להתנתק מהקרקע עם שתי רגליים.
קפיצה על רגל אחת  - מסוגל לקפוץ 1-2 קפיצות על רגל אחת.
משחק כדור- זורק כדור בזרועות כפופות,
מקפיץ כדור באופן מסורבל.
נדנדה- מנדנד עצמו על נדנדה

הליכה וריצה בשלים

הליכה– מסוגל ללכת עקב בצד אגודל קדימה.

ריצה- רץ עם תיאום טוב בין ידיים ורגליים.

מדרגות– עולה ויורד במדרגות רגל רגל.

4

מסוגל לעמוד על רגל אחת מועדפת למספר שניות ארוך יותר.

קפיצה על שתי רגליים – מסוגל לקפוץ על שתי רגליים ברצף/מבלי לעצור.

קפיצה על רגל אחת  - קופץ על רגל אחת מספר קפיצות ברצף /מבלי לעצור.
לומד לדלג

הליכה וריצה בשלים

הליכה-  מסוגל ללכת אחורנית עקב בצד אגודל.

מדרגות-עולה ויורד במדרגות רגל אחר רגל ללא אחיזה במעקה

5

קפיצה על רגל אחת  - קופץ על רגל אחת מספר קפיצות ברצף /מבלי לעצור.

קופץ מעל חבל, קופץ למרחק ולגובה
מדלג

מסוגל לכדרר כדור

הליכה וריצה בשלים 6

התפתחות מוטוריקה גסה מושפעת מגיל הילד, התפתחות נוירולוגית תקינה כמו גם מחשיפה ותרגול של משימות מוטוריקה גסות. ככל שהילד גדל וככל שנחשף למשימות אלו (בעיקר כאשר הן מלוות בתיווך) כך ישתפר בהם.

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק ילדים ,M.Sc
קליניקה ריפוי בעיסוק לילדים -  כפר סבא