Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מושגים ריפוי בעיסוק לילדים , התפתחות הילד קינסטזיה

מושגים בתחום התפתחות הילד – ריפוי בעיסוק ילדים

קינסטזיה  – מרכיב מסלול וכיוון התנועה של חלקי הגוף ובעיקר הגפיים. לשם כתיבה שוטפת של אותיות, הילד צריך לבסס את הכתיבה על הערוץ הקינסטטי בניגוד לערוץ החזותי. ילד שלמד את סכמת התנועה הנדרשת כדי להעתיק אות כלשהי , יכול להסתמך על תחושת התנועה ולא צריך להסתכל על כל אות שמעתיק.

מתי החוש הקינסטטי פועל:
העתקת אותיות ומילים המבוססת על תחושת התנועה
ריקוד שבו הילד אינו מסתכל על הגוף כדי לדעת כיצד לנוע
מבוגרים - נהיגה - העברת הילוכים.

 

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים
ריפוי בעיסוק ילדים - כפר סבא