Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מושגים בתחום התפתחות הילד ובתחום ריפוי בעיסוק - פתרון בעיות

מושגים בתחום התפתחות הילד - ריפוי בעיסוק

האם הילד שלך מתקשה לפתור בעיות

האם הילד נוטה לפנות שוב ושוב לגננת או למורה כדי שתעזור לו לפתור בעיות בגן או בכיתה

פתרון בעיות
פתרון בעיות מהווה אופרציה קוגניטיבית. יכולת המבוססת על מגוון פונקציות קוגניטיביות.
יכולת פתרון בעיות כוללת את תהליכי החשיבה הבאים:
הכרה בקיום בעיה והגדרה נכונה
זיהוי תוכניות פתרון
בחירת תוכנית מתאימה ביותר
תכנון שלבי הביצוע של התוכנית לפי סדר הגיוני ונכון
ביצוע התוכנית
הערכת תוצאות –בקרה האם התוכנית פתרה את הבעיה באופן מלא , חלקי או שלא פתרה כלל.

פרט לתהליכי החשיבה אלו קיימים תהליכי מודעות וניהול נוספים המעורבים בתהליך (יזימת פתרון, התמדה ביישומו וכד').

סוגי בעיות שילדים מתמודדים איתם
פתרון בעיות אישי - איך להגיע למדף גבוה אם בגובה שלי אנני מספיק להרים את היד ולהגיע אליו.
פתרון בעיות חברתי – רוצה משחק שילד אחר משחק בו, ילד שקילל אותי
פתרון בעיות מרחבי – איך אני מוצא את דרכי בחלל חדש
פתרון בעיות של ניהול זמן – איך אני מספיק לעשות א',ב' וג'.

 

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים כפר סבא
התפתחות הילד - ריפוי בעיסוק ילדים