Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מושגי התפתחות הילד - ריפוי בעיסוק - הכללה

מושגים בתחום התפתחות הילד

ריפוי בעיסוק ילדים

 

יכולת הכללה והעברה - יכולת המבוססת על הנטיה, היכולת או התיווך החיצוני לבסס עיקרון או חוק הנלמד מסיטואציה כלשהי ולראות כיצד ניתן ליישמו במצבים אחרים דומים ושונים בחיי היום יום. יכולת העברה (טרנסנדנטיות) נחשבת לאחת היכולות הגבוהות ביותר בתחום הלמידה.
אנשים שחקרו ופיתחו את מושג ההכללה או העברה - טוגליה, פוירשטיין