Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

הקשר בין אימפולסיביות לבעיות חברתיות

ריפוי בעיסוק לילדים- אבחון  מקודם של בעיות בתפקוד חברתי  בגיל הרך
 

הקשר המובהק בין אימפולסיביות (פזיזות ) מחשבתית לבעיות בתפקוד חברתי בגן

ענה על השאלות הבאות

האם הגננת או המורה של ילדך מתלוננת על בעיות בתפקוד חברתי

האם ילדך מתקשה לשבת בשעת ריכוש/מפגש ולהקשיב לדברי הגננת

האם ילדך מתפרץ לדברי מבוגר בשעת שיחה

האם ילדך מתקשה לחכות בסבלנות לתורו במשחקים חברתים

האם ילדך נעלב מהר - פורץ בבכי כשמקבל מכה גם כשהמכה לא הייתה בכוונה

האם ילדך מגיב באופן לא מותאם לסיטואציות חברתיות שלא מתנהלות כפי שרצה או כפי שחזה

האם ילדך נוטה להגיב באלימות פזית או מילולית כשלא מקבל את רצונו באופן מייידי בגן ו/או בבית

האם הילדך כועס על ילדים אחרים בגן או בבית ספר שלא עושים מה שרוצה או מה שאמר להם לעשות

 

 

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים
מכון ריפו בעיסוק לילדים כפר סבא