Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

ריפוי בעיסוק מושגים בתחום התפתחות הילד. קטגוריזציה

ריפוי בעיסוק - התפתחות הילד

 

קטגוריזציה
יצירת קבוצה על בסיס משותף בין מספר פריטים.
תהליך עיבוד (שלב העיבוד) המבוסס על תהלכי קלט (איסוף נתונים) ועיבוד נוספים (תהליכי השוואה).
תהליך סיווג – שיוך פריטים לקבוצות קיימות. (תת שלב בתחום המיון).

תהליך הקטגוריזציה (מיון)
א. איסוף מידע על כל פרט ופרט
ב. השוואה - אנליזה של תכונות הפריטים
ב. יצירת קריטריוני השוואה/מושגי על להשוואה בין פריטים על בסיס המשותף והשונה
ג. זיהוי הקריטריון המשותף - הדומה בין הפריטים ליצירת הקבוצות
ה. סיווג /שיוך הפריטים לקבוצות על פי הקריטריון
ו.  בקרת ביצוע – בדיקה שניתן לסווג את כל הפריטים לכל הקבוצות על בסיס קריטריון המיון.

 

דוגמאות:
היכולת לארגן קוביות בקבוצות לפי צבע, צורה, גודל.
היכולת לארגן קבוצות מידע לנושאים ולתתי נושאים


חשיבות המיון
א.אופרציית המיון חשובה ללמידה לצורך טרנסנדנטיות - אותה הכללה של רעיון והיכולת לזהות את רעיון המיון במגוון מקומות (ספר טלפונים, סידור
   מוצרים בחנות, ארגון סביבה, עבודה במפעלים - מיון אובייקטים  וכד')
.
ב.פיתוח חשיבה גמישה/גמישות חשיבתית - היכולת למיין אותם פריטים במספר דרכים
ג. פיתוח חשיבה דדוקטיבית - מהכלל לפרט ואינדוקטיבית- מהפרט לכלל והקשר ביניהם
ד. המיון ככלי תומך זיכרון ולמידה

 

אופן התרגול
תיווך לפי גישתו של פרופסור פוירשטיין

הכלי השוואות - העשרה אינסטרומנטלית
הכלי מיון - העשרה אינסטרומנטלית