Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

תפיסה חזותית מהי - ריפוי בעיסוק ילדים בכפר סבא

ריפוי בעיסוק ותפיסה חזותית

תפיסה חזותית מהי ?

תפיסה חזותית של ילדים

תפיסה חזותית היא היכולת לארגן ולפרש את המידע הנקלט דרך מערכת הראייה. התפיסה החזותית מתבססת על ראיה תקינה ומאפשרת לילד לתפוס מידע באופן מדויק תוך התייחסות  לגודל, כיוון, שלמות ומיקום מרחבי של המידע הנקלט בעיניו.

תפיסה חזותית תקינה חיונית לתפקודו של הילד. בעת הרכבת פאזל לדוגמה היא מאפשרת להבחין בין הרקע לדמות ובצורך לסובב את החלק כדי להתאימו לחלק נוסף. בעת בניית קוביות על פי דגם היא מאפשרת לתפוס את היחסים המרחבים בין הקוביות ולהתייחס לגובה ועומק של המבנה. כשהילד מגיע לכיתה א' ונדרש להעתיק מהלוח, תפיסה חזותית תקינה מאפשרת לו להבין את הכיוון של הספרה, האות והצורה וכך להעתיקה בצורה נכונה (ללא היפוך, רוטציות או יחסי מרחב שגויים) או לחלופין עם טעויות, אך עם היכולת להבחין בטעויות אלו בצורה ברורה.

התפתחות התפיסה החזותית מושפעת מאוד מגורמים גנטיים, גיל הילד ומחשיפה לפעילויות המצריכות תפיסה חזותית. בנוסף, תפיסה חזותית מושפעת מתיווך וניתנת בדרך מסוימת ללמידה. ממחקרים שונים עולה כי הורה שמתווך לילד את המאפיינים התפיסתיים (הכיוון, הגודל, היחסים המרחביים) של העולם בעת בניית דגמים, ציור דו ותלת מימד, כיוון כתיבת ספרות ועוד עשוי לקדם את יכולת התפיסה של הילד מעבר לגילו.

כיום קל לאתר ילדים בעלי תפיסה חזותית טובה. מדובר באותם ילדים שתפיסתם חדה ולכן הם ערים מאוד לשינויים והבדלים קטנים במראה של דברים. הם אלו שתמיד ישימו לב לכל שינוי קטן במראה החיצוני שלכם ובאופן שבו ארגתם מחדש את חדריכם. הם אותם ילדים שיהיו ציירים, אדריכלים וטייסים מעולים, וקרוב לודאי שבילדות ירצו לדייק בחדות הציור,בהעתקת דגם או בבניית מודל היות ויהיו מודעים מאוד לכל פרטי הפרטים של המידע החזותי.

לצד הילדים בעלי התפיסה החזותית הטובה ישנם גם ילדים בעלי תפיסה חזותית נמוכה או קשיי תפיסה. ילדים אלו עלולים לגלות קושי בפעילויות המערבות תפיסה חזותית כגון העתקות צורות, התמצאות מרחבית בחללים חדשים, הרכבת מודל או בניית פאזל. במידה ונצפה איחור בהתפתחות תפיסה חזותית או קשיי תפיסה חזותית חשוב לאבחן זאת בריפוי בעיסוק. מרפאה בעיסוק תבדוק באיזה מצבים מתבטאים קשיים אלו ומהם המרכיבים התפיסתיים מהם נובע הקושי. בהמשך תוכל המרפאה בעיסוק להתאים תוכנית מדורגת לשיפור התפקוד החזותי של הילד. כיום קיימות גישות טיפול רבות בתחום התפיסה החזותית. ישנן גישות העוסקות בשיפור מרכיבים תפיסתיים באופן ישיר וישנן גישות מפצות העוסקות בשיפור מרכיבים קוגניטיביים או מוטורים כדי לפצות על קשיי התפיסה. מרפאה בעיסוק תוכל לבחור את גישה או גישות הטיפול המתאימות לילד ולקדם באמצעותם את תפקודו.

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק ילדים , M.Sc.
קליניקה ריפוי בעיסוק ילדים  כפר סבא