Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

סוגי גני ילדים . גן זורם

סוגי גני ילדים

גן זורם

לפני מספר שנים הגיע אלי לטיפול ריפוי בעיסוק רז, (שם בדוי )ילד בן חמש. באבחון נמצאה הנמכה ביכולות גזירה, ציור ומשחק. בטיפול ניכר של הילד לומד מצויין ולא ברור האם לילד יש קושי או פשוט העדר חשיפה/אורינטציה לפעילויות שתרגלנו. בשיחה עם הגננת החדשה של הילד נוכחתי לשמוע כי רז, הגיעה אליה השנה מגן זורם, שם היה מספר שנים. בגן הזורם הגננת נתנה לכל ילד לעשות כרצונו ולבחור את הפינות אליהם נחשף. הגננת נמנעה מלתווך, להסביר או לעודד את הילד להתנסויות כמו גזירה, ציור , העתקה. במקום זאת נתנה לכל ילד להתנסות במשחקים ובפעילויות שרצה. הגננת החדשה סיפרה כי ילדים שמגיעים אליה מגן זורם הם חסרי אורינטציה למשימות לימודיות, גרפו מוטוריות והתנהגות חברתית והיא מרגישה כי היא צריכה להקנות להם המון כלים.

לסיכום, גן זורם יכול להיות מקום נהדר לילד. הוא מאפשר לכל ילד לבחור את העיסוקים, המשחקים ופינות הגן אליהם מתחבר ולפתח אותם. ואולם, היות וילדים בגן זורם לא תמיד נחשפים לפעילות טרום לימודיות כמו גזירה, העתקה, משחקי קופסה הם עשויים לפתח מאין הנמכה או חסרים ביכולות נוכח חוסר התנסות , תיווך ודרישה. במקרים אלו כשיגיעו ילדים אלו לגני חובה בהם נדרשת הקשבה, עמידה במשימות יותר מובנות, צורך להשתתף במשימות ציור וגזירה, הם יגלו קושי, פחד או לעיתים הימנעות מתחומים אלו נוכח העדר כלים.

תיווך וחשיפה לפעילות מובנות (בניגוד לזרימה מלאה עם רצונות הילד) מכינה ילדים היטב להשתלבות בתוך מסגנות גן חובה ובית ספר. נוכח זאת חשוב לברר את מאפייני הגן הזורם על כלל יתרונותיו וחסרונותיו במועד מועד.