Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

שאלון קשב וריכוז בתחום ריפוי בעיסוק לילדים

שאלון איתור הפרעות קשב וריכוז ילדים

הפרעת קשב וריכוז היא בעיה הקשורה לתפקוד בלתי אופטימאלי של אזורים שונים במוח האחראים על ריכוז, שיפוט, ארגון ותכנון.
באופן כללי ישנם קבוצת סימפטומים יסודית המאפיינת קשיי קשב:
טווח קשב קצר למטלות שגרתיות- מתקשים לשמור על קשב ומאמץ לאורך זמן.
הסחת דעת - רעשים, ריחות ומראות מסיחים את דעתם.
בעיות ארגון בזמן ובמרחב – חפציהם מבולגנים והם מתקשים בהערכת זמן.
קשיים בהשלמת משימות – ישנו קושי להשלים שיעורי בית, מטלות בית ולקיים הבטחות.

 

תאריך: ________ שם הילד : _________  שם ההורה/ גננת/מורה: _______________

ענה על השאלות הבאות ביחס לילדך.

לעיתים קרובות מדי
5
לעיתים קרובות
4
לפעמים
3
לעיתים רחוקות
2

 

לעולם
לא
0

 

   
          דעתו מוסחת בקלות על ידי רעשים, פעילויות ומראות 1
          מתקשה לשמור על טווח קשב במטלות דידקטיות ואחרות 2
          מתקשה להקשיב לדברי אחרים 3
          מתקשה להשלים משימות באופן מלא ועצמאי 4
          זקוק לעזרת מבוגר כדי להישאר ממוקד במשימות 5
          מתקשה לשמור על מרחב מאורגן (חדר, כתיבה במחברת, ארון בגדים, שולחן כתיבה) 6
          מתקשה עם זמנים. לדוגמה, מאחר, משימות אורכות מעל הזמן המתוכנן, שיעורי בית מוגשים ברגע האחרון או באיחור 7
          נוטה לאבד דברים 8
          עושה שגיאות הנובעות מאי תשומת לב, בעל אבחנה לא טובה בפרטים 9
          שוכח דברים שעשה לפני זמן קצר 10
          כשנשלח להביא דבר מה, נוטה לשכוח את מה שביקשו ממנו 11
          מרבה לשקוע בחלומות בהקיץ 12
          מתלונן על שיעמום בכיתה, בבית 13
          נראה אפטי או חסר מוטיבציה 14
          עייף מתנהל בכבדות ובאיטיות 15
          מתקשה לזכור דברים 16
          מרחף או שקוע בעולמו 17
          כשמתבקש לעשות שלושה דברים, זוכר רק את הראשון או האחרון 18
          מתקשה במטלות ארוכות הכוללות מספר שלבים 19

ספור כמה שאלות צברו 3-4 נקודות? _______

ענה על השאלות הבאות:

1. האם אתה מתרשם מכך שילדך מתקשה להיות קשוב ומרוכז באופן כללי?
     כן/לעיתים קרובות/לעיתים רחוקות/לא

2. האם אדם נוסף (בן משפחה, גננת/מורה) התרשם מכך שילדך מתקשה להתרכז ואמר לך זאת.
     כן/לא

3. האם הילד נוטה לומר ביטויים המעידים על קשיי קשב וריכוז (לדוגמה, אומר שרעש מסוים  
    מפריע לו מאוד לעשות עבודה כלשהי, קשה לו להקשיב הרבה לדברי המורה... )
    כן/לעיתים קרובות/לעיתים רחוקות/לא


אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים , M.Sc
מכון ריפוי בעיסוק לילדים כפר סבא