Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

כתב מראה או כתב ראי אצל ילדים

כתב מראה או כתב ראי

כתב ראי או כתב מראה היא תופעה של היפוך מספרים, אותיות וצורות. כתב מראה או כתב ראי  הוא תוצאה לפחות חלקית מאי יציבות בתפיסה החזותית של הילד הצעיר. כתב מראה אופייני לילדים הלומדים לכתוב אותיות בגילאי ארבע עד שש  ואין בו משהו המהווה אינדיקציה ללקות. למרות שהגישות הקלאסיות גורסות כי אין להעיר לילד שכותב כתב מראה בתקופת הגן, אין זה נכון במקרה שההורה או הגננת מבקרים באופן בונה ומעוניינים לספק לילד עוד כלים לבדיקה ושיפור ביצועיו. כך לדוגמא, הורה או מטפל שמעוניין לשפר את דיוק התפיסה החזותית של הילד, כן ירצה להעיר וללמד את הילד להתייחס לכיווניות האות. לפיכך, אין לפסול הורים או מטפלים המעירים על כתב ראי מתוך נכונות ללמד את הילד לדיוק בכיוון עיצוב האות או המספר.

מעניין לראות האם כתב המראה מופיע באותיות, צורות, מספרים , ציורים או בכל האופנויות הללו.
ישנם ילדים שמציגים שכיחות שונה לכתיבה בכתב ראי באופנויות מילוליות לעומת מספריות או צורניות.

במידה וכמות ההיפוכים רבה בכיתה א' וכתב המראה אינו עובר עד גיל שבע  (כיתה ב') יש לשקול אבחון הבודק :
דיסלקציה – לקות למידה
דיסגרפיה – לקות בכתב היד המתאפיינת בכתב ראי, כתב בלתי קריא, קשיי ארגון מרחבי (רווחים וכתיבה בשורות הנכונות).
אבחון יכולות תפיסה חזותית.- בדיקת יכולת הילד להבחין בדמוקי בכיוון, בגודל, במנח ובשלמות דגמים שונים.

אבחוני הדיסגרפיה והתפיסה החזותית מתבצעים אצל מרפאה בעיסוק
הורים מגלים אינטואיציה טובה לגבי מוקדי החולשה והעוצמה של ילדיהם ולכן אם חשים שקיימת אפשרות ללקות, מומלץ לפנות לאבחון או ייעוץ כמה שיותר מוקדם. ישנם הורים שיודעים על עצמם כי תחום התפיסה המרחבית קשה להם. הם מתקשים להתמצא במרחב חדש, במפות וזוכרים שגם הם כתבו בכתב ראי. אם מדובר במאפיין משפחתי , גם אז מומלץ לפנות לייעוץ ואבחון.

 

אורית פינצבסקי
מרפאה בעיסוק לילדים
מכון ריפוי בעיסוק לילדים, כפר סבא