Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

שאלון תפיסה חזותית. תפיסה חזותית בגיל הרל

שאלון לאיתור סימנים לקשיי תפיסה חזותית (גילאי 4+)

תפיסה חזותית בגיל הרך
אורית פינצ'בסקי, מרפאה בעיסוק M.Sc
 

תאריך: ________ שם הילד : _________  שם ההורה/ גננת/מורה: _______________
ענה על השאלות הבאות ביחס לילדך.

בדרך כלל 
5

לעיתים
קרובות
4

לעיתים
3
לעיתים
רחוקות
1
לא
   0
   
          מסוגל להרכיב פאזלים המתאימים לגילו באופן עצמאי 1
          מבין את הצורך לסובב חלק כדי להתאימו לחלק  אחר לשם הרכבת הפאזל 2
          מסוגל להשלים צורה חסרה או בלתי סגורה. מסוגל לבצע דפי עבודה מסוג "השלם את החסר בתמונה.
3
          גיל 4+  מבין מושגי מרחב כגון מעל, מתחת, בפנים, בחוץ, בין, מתחיל להבין מושגי שמאל וימין בגופו). 4
          מצליח לבד או עם עזרה קלה לבנות מודל קוביות לפי תמונה. 5
          כשמסתכל על עצמו במראה שם לב במידה ולבש בגדים הפוך. 6
          גיל 5 – מבין הוראות המשלבות מושגי מרחב  (לדוגמה, כתוב את השם בדף בצד ימין למעלה, צייר עיגול בין המשולש לריבוע). 7
          גיל +5 - שם לב לכך לבד או עם מיקוד קל שקיים הבדל בין צורות דומות (מלבן וריבוע, צלב ואיקס, איקס והאות א, מספרים 6-9). 8
          לקראת כיתה א' - שם לב באופן עצמאי לטעויות העתקה של מספרים (לדוגמה שם לב שכתב 6 ולא 9). 9
          בכיתה א' ומעלה - שם לב להבדל בין השורות הכהות והבהירות במחברת עברית ומצליח לכתוב בשורות הכהות 10
          בבית הספר (אמצע כיתה א' ומעלה) מזהה בקלות שגיאות של חוסר שמירת רווחים בין מילים ומתקן באופן עצמאי. 11

שים לב, השאלון נועד לאסוף מידע על יכולות התפיסה החזותית של הילד ואינו מהווה תחליף לאבחון תפיסה חזותית סטנדרטי.

 

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים
מכון ריפוי בעיסוק ילדים - כפר סבא