Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

חבר דמיוני אצל ילדים בגיל הרך - התפתחות הילד

3.3.2013

חברים דימיונים בגיך הרך

חבר דמיוני אצל ילדים

התפתחות הילד – התחום החברתי

הורים רבים מתמלאים דאגה ברגע שילדם מתחיל לדבר ולשחק עם חבר דמיוני, חבר שאותו המציא ויצר במוחו.  ישנם הורים שדואגים שמדובר בתופעה חריגה, המעידה על בעיה, ישנם הורים החוששים כי ילדם לא ישחק עם ילדים אחרים. ישנם גם הורים הסבורים כי הילד לא מבין שמדובר בהמצאה. ובכן כדאי שתדעו שברוב במקרים הילד מבין היטב שמדובר בהמצאה של חבר שאינו קיים במציאות

מתי זה קורה ?
תופעת החבר הדמיוני מתעוררת בטווח גילאי שנתיים עד גיל שש.   

אלו ילדים ממצאים חבר דמיוני
כל ילד יכול להמציא חבר דמיוני. ממחקרים שונים עולה שילדים יחידים או ילדים לאחים גדולים היו בעלי סיכוי גבוה יותר לפתח חבר דמיוני לעומת ילדים לאחים קטנים. עוד נמצא כי ילדים חברתיים הם בעלי סויכוי גבוה יותר לפתח חבר דמיוני מאשר ילדים ביישנים. גם ילדים שצופים יותר בטלוויזיה וקוראים יותר ספרים הם בעלי סיכוי נמוך יותר לפתח חבר דמיוני (הם פשוט שוקעים בעולם הטלוויזיה והספר).

למה הילד מפתח חבר דמיוני
חבר דמיוני עוזר לילד להבין כיצד אחרים חושבים ומגיבים, מה רוצים, אוהבים, מה חשוב להם איך צריך להתנהג. הם פשוט מתרגלים את הבנה זאת על החבר הדמיוני (איזה כלי יפה). החבר הדמיוני מתעורר בתקופה שבה הילד לומד על תפיסות, רצונות שונים של אנשים המביאים אותם להתנהגויות שונות. במקביל ולאחר תרגול זה הם יבינו וישליכו כיצד מתנהגים ילדים ומבוגרים אמיתיים על מצבים עתידים.

מחקרים שונים מצאו כי ילדים עם חבר דמיוני חזו באופן מדוייק יותר גיצד יריגשו, יחשובו ויפעלו אחרים, לעומת ילדים ללא חבר דמיוני. ממצא זה מחזק דווקא את ההנחה כי עצם יצירתו וקיומו של חבר דמיוני מעיד על מיומנויות חברתיות טובות.