Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

קשיי העתקה וכתיבה - פוטר

קשיי העתקה וכתיבה

קשיי כתיבה או בשמם המקצועי דסגרפיה הם קשיים בעיצוב ובארגון הכתוב. קשיים אלו מתבטאים באספקטים הבאים:


זיכרון – קושי לזכור את האופן בו נכתבות האותיות
קושי באחיזת עיפרון - אחיזה המלווה במאמץ, דפוס לא יציב ועקבי ועוד
קריאות נמוכה של אותיות – עיצוב בלתי ברור של אותיות , מספרים וסימנים
ארגון נמוך של הכתוב במחברת -  העדר רווחים בין מילים, רווחים גדולים או קטנים מדי בין מילים
כתיבה איטית – מקצב העתקה איטי מהנורמה
התעייפות – נטייה להתעייף מאוד מפעילות העתקה וכתיבה כתיבה
חזרתיות - נטייה לחזור שוב ושוב על אותיות
ויסות לחץ - לחץ חזק, חלש או משתנה על העיפרון בזמן כתיבה
היפוך אותיות ומספרים - סיבוב והיפוך אותיות (כתיבה בכתב מראה)
ניסוח – קושי לנסח תשובות לשאלות בכתב
מעבר מכתב לדפוס – קושי לעבור מדפוס לכתב (לרכוש ולהפנים מערכת סמלים חדשה)
משימות פתוחות – קושי להתארגן ולכתוב במשימות פתוחות (כתיבת סיכום או המלצה לספר, כתיבת חוויה אישית)
העדר שימוש בכתיבה לצרכים אישיים - כתיבה אישית ביומן, כתיבת ברכות וכד'
דפוס כללי של המנעות מהעתקה , כתיבה
קשיי ציור וצביעה בגיל הגן

לעיתים ילדים עם קשיי העתקה וכתיבה הם ילדים להורים עם קשיי כתיבה או אחים המתקשים בתחום. ילדים עם קשיי קשב וריכוז  רבים מתקשים בתהליך הכתיבה. לעיתים מדובר בקוושי שיש לו רקע קשבי –התארגנותי בלבד ולעיתים מדובר בקושי גרפו מוטורי המשולב עם קושי גרפי. ילדים עם קשיים שפתים מתקשים בפן השפתי של הכתיבה.

על מנת לאבחן ולטפל בקשיי כתיבה יש לפנות לאבחון ריפוי בעיסוק
ניתן לבצע אבחון גרפו מוטורי החל מגיל הגן ועד התיכון. ישנם גם אפשרות להתערבות אצל מבוגרים