Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

אימפולסיביות אצל ילדים טיפול - פוטר

אימפולסיביות אצל ילדים טיפול

מאפייני הילד האימפולסיבי

אינו שוקל דיבורים או מעשים לפני שהם נאמרים או נעשים בבית.

אינו שוקל דיבורים או מעשים לפני שהם נאמרים או נעשים בגן או בכיתה.

עונה על שאלות לפני השלמתן על ידי השואל בבית.

עונה על שאלות לפני השלמתן על ידי השואל בגן/כיתה.

מתקשה להמתין בסבלנות בבית (צריך לקבל הכול מיד).

מתקשה להמתין לתורו בגן/בכיתה (עונה בתור של ילד אחר..)

מפריע/מתפרץ לאחרים באמצע שיחה, משחק בבית.

מפריע/מתפרץ לאחרים באמצע שיחה, משחק בגן.

מתחיל משחק או פעילות אחת ובמהלכה עובר לפעילות אחרת.

מתקשה להסביר עצמו (המחשבה רצה יותר מהר מהארגון המחשבתי- המילולי)