Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

נורמות התפתחות מיומנויות חברתיות. ריפוי בעיסוק לילדים

נורמות התפתחות מיומנויות חברתיות בגיל הגן

התפתחות חברתית מושפעת מגיל הילד, מאפייניו האישיותיים והתיווך החברתי שמקבל. הנורמות הכתובות מטה הם קווים כללים להתפתחות מיומנויות חברתיות. אי עמידה בהם אינה מבטאת בהכרח איחור או קשיים חברתיים. לשם בדיקה של יכולות התפתחות חברתית ניתן להתייעץ במרפאה בעיסוק או פסיכולוגית התפתחותית.

השתתפות חברתית שיתוף פעולה גיל הילד

מראה חיבה לצעירים ממנו, מטפל בצעירים ממנו
נוטה לשחק לבד או עם מבוגר

קיימת התחלה של משחק שיתופי ומשחק קבוצתי

מעט משחק תורות, מצטרף לאחרים במשחק גיל 3

משחק מספר ילדים קטן
עוזר לילדים אחרים

משתף פעולה במשחק של 2-3 ילדיםכאשר למשחק תכלית ברורה וחוקים פשוטים

לוקח תורות, מנסה לשלוט בפעילויות של אחרים, מחפש לשלוט במשחק. גיל 4

משחק עם חברים לאורך זמן , מסוגל להשתתף בפעילויות חברתית

משחק עם 3-6 ילדים גם במשחקים מורכבים ותחרותיים, מבין חוקים של משחק הוגן

מסוגל להתפשר במשחק חברתי, משתתף במשחקי תחרות, משחקים עם חוקים שנקבעו על ידי קבוצת הילדים. גיל 5

 

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים
מכון ריפוי בעיסוק לילדים