Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

שאלון תפקוד חברתי לילדים

שאלון תפקוד חברתי לילדים

דוגמאות לשאלות בשאלון תפקוד חברתי לילדים שפותח על ידי אורית פינצ'בסקי

ריפוי בעיסוק לילדים

יוזם באופן עצמאי שיחה או משחק עם ילדים  בגן או בית הספר (יוזם משחק משותף).

קשוב לשיחה בכיתה או בגן גם אם אינו מעורב בשיחה באופן ישיר.

יודע לפתור בעיה חברתיתיות באופן עצמאי בגן או בבית ספר (אינו זקוק לגננת/ מורה בשביל לדעת מה לעשות במצבי בעיות חברתיות - ריב).

יודע להשתלב במשחק או פעילות שכבר החלה

כשחבר אינו רוצה לשחק עמו אלא לבד או עם ילדים אחרים, מניח לו (אינו ממשיך להציק, בוכה או נעלב).

משיג תשומת לב בצורה מתאימה (קורא לאדם, מבקש להראות משהו( ולא מפריע, עושה רעש בכוונה).

אינו נפגע במצבים ששמכוונים אליו אך אינם מכוונים לפגוע בו.

לאחר הפסד במשחק קבוצתי מצליח תוך זמן סביר לעבור הלאה לפעילות הבאה (אינו נוקט באלימות מילולית או פיזית, בוכה באופן ממושך, מתנהג באופן שלילי או מראה חוסר רצון לשתף פעולה בכול דבר לאחר מכן).

אינו מושפע בקלות מהתנהגות שלילית (אם ילדים אחרים סביבו מתנהגים בצורה לא מתאימה או שלילית אינו נגרר בקלות להתנהגות כזאת).

אינו מתבייש מאנשים חדשים (מאורחים בבית, או ילדים חדשים).  מסתגל לאנשים חדשים בזמן סביר.

מוזמן ומזמין באופן תדיר לחברים אחר הצהריים.

מציע עזרה לחבר שצריך (כשילד נופל עוזר לקום, כשחברו מעורב בריב מנסה לגונן, מציע כלי כתיבה כשילד שכח קלמר).

מתקשר את מחשבותיו, רגשותיו ורצונותיו במהלך פעילויות ומשחק קבוצתי ביוזמתו.

מסוגל לקרוא רמזים חיצונים (בלתי מילוליים) כמו דמעות, חיוך, כדי להסיק איך הילד האחר מרגיש ואיך מתאים לפעול.

אורית פינצבסקי
מרפאה בעיסוק לילדים
ריפוי בעיסוק - כפר סבא