Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

ילד עם סף תסכול נמוך

ילד עם סף תסכול נמוך

 

האם הילד שלך מתחיל לצייר ציור, לא יוצא לו כפי שרוצה והוא מיד קורע או זורק את הציור

האם הילד יושב איתך לצייר ומיד כשלא מצליח, כועס, מתעצבן ולא רוצה להמשיך ולהקשיב לעזרה שלך

האם הילד שלך מעיף את כל חלקי הפאזל כשלא מצליח להרכיב אותו מיד - בהנתן פאזל התואם לגילו

האם הילדה שלך מבקשת ממך להביא לך דבר מה וכשלא מקבלת פוצחת בצווחות ובכי חזק

האם הילד מציג הרבה התפרצויות בכי וכעס כשדברים לא נעשים בדרך שהוא רוצה , גם כשמסבירים לו למה,  וכשדברים לא מצליחים לו

 

סף תסכול נמוך וחינוך

האם הילד שלך אינו מתנסה דיו במצבים בהם צריך לנסות שוב ושוב כדי להצליח (נטייה של ההורים לחשוף את הילד רק לדברים שיודע או לפתור לו מייד בעיות מבלי שמתנסה בקושי או אתגר )

האם את או בן זוגך תופסים מצב של אי הצלחה מיידית כבעיה ולכן פותרים לילד כל בעיה מיד גם כשאתם יודעים שהוא יכול לנסות לבד

האם הילד או הילדה שלך הם טיפוסים יותר רגשיים (פועלים ומונעים יותר מהרגש ) מאשר מהשכל וההבנה

האם גם את ובן זוגך מוותרים מהר על דברים שלא באים בקלות

האם אתם מראים לילד מודל של חתירה למטרה, מאמץ, ניסיונות חוזרים , חשיבות הניסיון ומדברים על כך