Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

טופס ויתור סודיות רפואית

טופס ויתור סודיות רפואית מקצועית

הנדון: הפניה לטיפול בקהילה וויתור סודיות רפואית

ילדכם הופנה לקבלת טיפול – ריפוי בעיסוק אצל מרפאה בעיסוק שנמצאת בהסכם עם קופת חולים (מכבי/כללית/לאומית/מאוחדת). קבלת הטיפול יתבצע באמצעות טופס התחייבות

לצורך קבלת האבחון/הטיפול

יש לתאם תור אצל המטפל
אנא פנו למטפל/ת מהרשימה המצורפת

הוציאו טופס 17 – טופס התחייבות למטפל בסניף הקופה

למכתב האבחון מצורך טופס תוכנית טיפול לחבר. עם טופס זה יש לפנות לסניף הקופה לקבלת טופס התחייבות למטפל. יש לשים לב כי ניתן לקבל טופס התחייבות למועד שתואם עם המטפל, החל מתחילת האישור ועד פקיעת תוקף ההתחייבות

יש לחתום על ספח ויתור סודיות על מנת שניתן יהיה לשלוח למטפל דוחות מקצועיים.

ויתור סודיות למטפל בקהילה

אני הח"מ מוותר בזאת על סודיות רפואיות הקשורה לבני /בתי ומבקש להעביר את המידע שברשותכם אל
שם המרפאה בעיסוק

פרטי בני/בתי: שם : ___________ ת.ז.: ______________
שם ההורה": _______________ חתימה: _____________