Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

רפטטיביות אצל ילדים

רפטטיביות אצל ילדים

חזרתיות של פעולות , משפטים והתנהגויות שוב ושוב יכולות להתרחש מסיבות שונות כגון צורך בשליטה (החזרה על דבר מקנה תחושת יציבות), דפוס חשיבה נוקשה ולא גמיש (מהלך שמתקשה להתקדם) ועוד

שאלון – רפטטיביות אצל ילדים

האם הילד רוצה לקרוא או לספר אותו ספר מספר רב מאוד של פעמים

האם הילד רוצה לשחק שוב ושוב ושוב באותו משחק, ללא פתיחות למשחקים אחרים

האם הילד חוזר על אותו משפט/ משפטים ביום יום בדיוק באותו נוסח

האם הילד מתקשה להפתח למאכלים חדשים

האם הילד בוחר ללבוש את אותם בגדים

האם הילד מתקשה מאוד לזרום עם שינוי שגרה

האם הילד חוזרעל קו שצייר שוב ושוב (מחזק שוב ושוב אות שכותב)

האם הילד צובע באותו מקום (אינו עבר למקום לבן כשממלא אזור צביעה אחד)

האם הילד מצי תנועות רפטטיביות של גופו