Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מיומנויות העתקה מהלוח - העתקה מהלוח

מיומנויות העתקה מהלוח

 

העתקה מהווה פן אחד של משימת כתיבה (ארז ופרוש, 1999). העתקת צורות ואותיות הינה משימה מורכבת הכוללת שלבים ומרכיבים רבים. תחילה נדרש מיקוד מבט וזיהוי ויזואלי-תפיסתי של הצורה או האות, לאחר מכן תפיסה קוגניטיבית Ninio & Lieblich, 1976, Kirk, 1981)), המערבת תהליכים כללים כגון תכנון וזיכרון עבודה ותהליכים לשוניים כגון קידוד אורתוגרפי Volman, Schendel, & Jongmans, 2006)) ולבסוף נדרשת הבעה מוטורית יוצרת Ninio & Lieblich, 1976; Kirk, 1981)). כפי שניתן לראות מורכבות תהליך העתקה נובעת מהמיומנויות הרבות הנדרשות במהלכו (מיומנויות מוטוריות עדינות, מיומנויות ויזו מוטורית, מיומנויות אורתוגרפיות וכד') והתיאום ביניהם Volman, Schendel, & Jongmans, 2006)).