Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

שאלון הורים ריפוי בעיסוק - שאלון הורים לילדים

שאלון הורים ריפוי בעיסוק

שאלון הורים לילדים

האם ילדך מעסיק את עצמו בפעילויות קריאה, כתיבה או ציור בבית ?

האם אתה עוזר לילדך בבית בביצוע, הדרכה, תרגול או מתן המלצות בפעילויות קריאה, כתיבה או ציור ?  

כאשר אתה עוזר לילדך בפעילות קריאה, כתיבה או ציור האם אתה:  

מסביר לו באופן ברור ומדויק איך אתה רוצה לעזור לו
(לדוגמא: אני רוצה לעזור לך להעתיק את המשולש הזה בצורה יותר ברורה ומדויקת)?

מנסה להדגיש עבורו דברים חשובים במשימה (לדוגמא: כשאתה מעתיק את האות י' תשים לב שהקו המאונך יהיה קצר כדי שה-י' לא תראה כמו ו') ?

מנסה ללמד אותו דברים נוספים, מעבר למה שילד נדרש לעשות בעבודתו (לדוגמא: במהלך קריאת קטע אתה אומר לו, שים לב איך המילה הזאת כתובה ואך המילה הזאת כתובה...,הם נכתבות בצורה דומה כי הם מורכבות מאותם אותיות שורש..איזה עוד מילים אפשר להרכיב מאותיות השורש האלו..)?

מנסה להזכיר לו משימות דומות שעשיתם בעבר ביחד הקשורות לנושא שעליו אתם עובדים (לדוגמא: בוא נקרא את הספר החדש, אתה זוכר שקראנו כבר פעם ספר בנושא הזה, איזה ספר זה היה, מה היה מסופר שם)?

אומר לו שאתה מבין מה הוא חושב או מרגיש לגבי העבודה  שעושה  (לדוגמא: אני מבין שאתה לא רוצה לכתוב במחברת, כי זה משהו שקשה לך, גם אני לא אוהב לעשות דברים שקשה לי בהם....)?

מנסה לאתגר את הילד בטווח היכולות שלו ( לדוגמא: עכשיו אחרי שלמדת להעתיק את כל אותיות הא"ב, בוא ננסה לכתוב את האותיות מהזיכרון)?