Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

שאלון תפקוד חברתי שתיים

שאלון תפקוד חברתי

שאלון תפקוד חברתי גילאי בית ספר

אינטילגנציה חברתית , אינטלגנציה רגשית או אינטלגנציה בן אישית  הוא מושג קשה להסברה . יש הטוענים כי ניתן לחלק אינטלגנציה חברתית לשלושה מרכיבים עיקריים:

היכולת לעבד מידע חברתי -היכולת להבין ולנבא רגשות והתנהגויות של אחרים

מיומנויות חברתיות -הפן ההתנהגותי המבטא יכולת התנהגות מתאימה למצב חברתי

מודעות חברתית -הנטיה להבין או לא להבין, להיות מודע או לא להיות מודע להתרחשות אפשרית של מצב חברתי.

 

היכולת לעבד מידע חברתי

האם הילד יכול לנבא התנהגות של אנשים אחרים ?

האם הילד יודע כיצד התנהגותו תשפיע על רגשותם של אחרים ?

האם הילד מבין רגשות של אחרים ?

האם הילד מבין רצונות של ילדים אחרים  ?

האם הילד מבין מה ילדים אחרים רוצים או מנסים לבצע בלי שיצטרכו להגיד לו ?

האם הילד יכול לנבא אך ילדים יגיבו להתנהגות מסויימת ?

הילד מבין מה אחרים מרגשים דרך הבעות פנים ושפת גוף ?

 

מיומנויות חברתיות

הילד מרגיש מספיק ביטחון ליד אנשים חדשים

הילד מצליח להשתלב בקלות בתוך פעילות חברתית

לילד קל להשתלב במצבים חברתיים חדשים ולהכיר אנשים בפעם הראשונה

הילד מסתדר טוב עם בני גילו ובני כיתותו

לוקח לילד מעט זמן כדי להכיר ילדים אחרים טוב

הילד מצליח למצוא נושאי שיחה עם ילדים אחרים בקלות

 

מודעות חברתית

הילד מבין בקלות בחירות של ילדים אחרים

הילד אינו מופתע בקלות מבחירות ואמירות של ילדים אחרים

אנשים אינם מתעצבנים או לא נהנים מהדברים שהילד אומר

הילד מצלח לנבא התנהגות של ילדים אחרים

הילד אינו פוגע בילדים אחרים בלי שמרגיש או מודע לכך.