Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

ילדים שאוהבים לשחק לבד

ילדים שאוהבים לשחק לבד

האם הילד שלך אוהב לשחק לבד ?
האם הילד שלך נמשך למחשקי יחיד לעומת משחקים חברתים ?
האם הילד שלך אינו יוזם מפגשים עם ילדים אחרים בשעות אחר הצהריים ?

האם הילד שלך מנסה להתמחק מהגעה לימי הולדת וטיולים ?
האם לילד שלך אין חברים או מעט חברים בגן /בבית ספר ?
האם הילד שלך אינו אוהב לחגוג את יום ההולדת שלו לכיתה /בגן ?
האם את מוצאת את עצמך מנסה לשדל את הילד להפגש עם ילדים אחרים ?
האם במפגשים משפחתיים הילד נמנע מלשחק עם בני גילו, אפילו שמכיר אותם ?

הנטייה לשחק לבד יכולה להיות מקושרת לסיבות שונות

גורמים רגשיים
נטייה קיצונית לביישנות ומופנמות
נטייה לחרדיות חברתית

גורמים שפתיים
קשיי שפה (דיבור) ומודעות אליהם והצורך להמנע מלשחק עם ילדים שעירו או שיבחינו בקשיים אלו

גורמי יכולות ולמידה
קשיים במשחק (רכבה, הבנת הוראות, הקשבה) ומודעות אלהם. הילד מודע לקושי ונמנע מלשחק עם ילדים שאחרים שיראו שאינו מצליח להשתלב במשחק. הילד אינו רוצה לראות את עצמו ושאחרים יראו אותו במקום של קושי.

בעיות בויסות החושי
ילד שרגיש לקולות חזקים/סוגי מגע שונים שיכולים להתעורר במשחק עם ילדים אחרים.