Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

ליקויי למידה בחשבון - לקויות למידה בחשבון

ליקויי למידה בחשבון

הילד נמצא בכיתה א' ומתקשה מאוד בחשבון ? קחו אותו לאבחון דידקטי בתחום החשבוני

מה יבדקו באבחון הדידקטי החשבוני ? הבנה וקצב למידה בתחומים הבאים

 

משמעות סידורית – התאמה חד חד ערכית , יכולת מניה

ספירה קדימה ואחורה תקינה בטווח המאה

משמעות כמותית – הבנה מה קטן ומה גדול , בכמה גדול מספר א ממספר ב

משמעות האפס כקבוצה ריקה- איבר ניטרלי בחיבור וכתחילת ציר מספרים

הבנת מספרים עוקבים

מבנה עשרוני – מוכלות אחדות בעשרות. למשל מוכלות של עשר אחדות בתוך עשרת

בניית מספר מעשרות ואחדות , שימוש בעשרות שלמות

הכרות מחזוריות הספירה העשרונית

ספירה בעשרות שלמות

הבנת אופרציות חיבור וחיסור והקשר ביניהם

הבנה ופתרון בעיות מילוליות חשבוניות