Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

דיסגרפיה קשיי כתיבה

דיסגרפיה קשיי כתיבה

דיסגרפיה זוהי לקות בכתיבה שמתבטאת בהפעלת לחץ רב או מועט מדי על כלי הכתיבה.

הכתיבה עצמה איטית, מלווה בשגיאות כתיב וניסוח, התלמיד כותב מעט או משתמש במשפטים קצרים כדי לא להתמודד עם הבעיה. ברוב המקרים רמת התוכן בכתיבה נמוכה מרמת הניסוח בעל פה.

סימני אזהרה לדיסגרפיה  מתגלים כבר בגן כאשר הילד לא אוהב לצייר, לצבוע, למתוח קווים, לגזור ומגלה קושי מדיד בתחומים אלו.

הגורם המטפל: מרפאה בעיסוק החל מגיל שלוש