Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מה זה דיסלקציה

מה זה דיסלקציה

 

דיסלקציה

דיסקלציה זוהי לקות בכישורי הקריאה שמתבטאת בקריאה איטית, בשיבושים ובקושי בהפקת המשמעות מן הנקרא, ובשלב מאוחר יותר בקושי להתמודד עם טקסטים ארוכים ובהבנתם.

תהליך הערכת מקור הקושי לפיתוח הקריאה מתחיל מכיתה ב', בזמן שהאבחנה המבדלת של לקות קריאה ייחודית, כלומר דיסלקציה, ניתנת רק לאחר ביצוע תהליך הערכה, הוראה מתקנת והערכה חוזרת המעיד על קיומו של פער משמעותי של כשנתיים.

האבחנה לדיסלקציה נעשית לרוב בתקופת בית הספר היסודי.

הגורם המטפל במצב של דיסקלקציה : מורה להוראה מתקנת בתחום הקריאה.