Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

דומיננטיות חלקית

דומיננטיות חלקית

ילדים שאינם מציגים יד דומיננטית ברורה בגיל 4-5 צריכים לפנות לאבחון ריפוי בעיסוק על מנת לבחון האם ישנן השלכות תפקודיות של חוסר הדומיננטיות על יכולות אחיזת עיפרון, יכולות ציור (כמות פריטים, התמדה), צביעה, גזירה(יכולות דיוק, התמדה9, מיומנויות מוטוריות גסות (עמידה וקפיצה על רגל אחת) ועוד בהקשר לדומיננטיות היד והרגל.

 

דומיננטיות חלקית בדרך כלל אינה מאפשרת למצות את הדיוק והמהירות של התוצרים המוטורים כפי שניתן להשיג במצבים של דומיננטיות קבועה וברורה.