Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

שאלון יתר רגישות וחוסר רגישות חושית בפה

 

שאלון יתר רגישות וחוסר רגישות בפה

תאריך: ________ שם הילד : _________  גיל הילד:
שם ממלא הטופס: _____________  תפקיד: הורה/ גננת/מורה/סייע.

               
באופן כללי ילדי :
א.נמנע ממגע של מאכלים וחפצים בפה
ב. מחפש מגע בפה דרך הכנסת ידיים וחפצים לפה
ג. לעיתים מחפש ולעיתים נמנע מהכנסת אוכל וחפצים שונים לפה

לעיתים רחוקות מאוד לעיתים רחוקות לפעמים  בדרך כלל תמיד    
 
      האם ילדך מסרב לטעום מאכלים חדשים 1
 
      האם ילדך מוכן לאכול רק מגוון מצומצם של מזונות בבית 2
 
      האם ילדך מוכן לאכול מגוון מצומצם של מזונות בגן, בבית ספר או במועדנית 3
 
      האם ילדך מתנגד לשינויים בתפריט האוכל 4
          האם ילדך מראה העדפה ברורה לטעמים מסוימים באוכל 5
          האם ילדך מראה העדפה למרקמי אוכל מסוימים 6
          האם ילדך חושש באופן קיצוני להכניס אוכל חם לפה 7
 
      האם ילדך חושש או מתנגד באופן קיצוני לצחצוח שיניים ובדיקת רופא שיניים 8
 
      האם ילדך מחפש שוב ושוב דברים להכניס לפה 9
 
      האם ילדך מכניס לפה דברים שאינם למאכל 10
 
      האם ילדך אינו חש שאריות של אוכל וליכלוך סביב הפה 11


אורית פינצ'בסקי, מרפאה בעיסוק , קליניקה ריפוי בעיסוק כפר סבא