Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 




אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.






אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.





 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.





 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.





 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.





 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.





 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.





 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.





 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.





 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.





 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.





כתב מראה אצל ילדים

כתב מראה אצל ילדים

כתב ראי או כתב מראה היא תופעה שכיחה אצל ילדים בגילאי 3 עד 6 . התופעה קשורה להיפוך מספרים, אותיות וצורות. כתב מראה או כתב ראי  הוא תוצאה לפחות חלקית של אי יציבות בתפיסה החזותית של הילד הצעיר. כתב מראה הוא מצב לילדים הלומדים לכתוב אותיות בגילאי ארבע עד שש  ואין בו משהו המהווה אינדיקציה ללקות. הרבה פעמים ימצא פער בין היכולת לזהות את האות הנכונה לבין היכולת לכתוב אותה בכיוון הנכון.

במסגרת אבחון ריפוי בעיסוק ניתן להתרשם האם התפיסה החזותית של הילד תואמת גיל , כלומר מספר או תדירות שגיאות ההיפוך והסיבוב הם בגדר תקינות לגיל הילד או שהם סוטות מטווח הגיל ומעידות על לקות בתחום התפיסה החזותית. 

ילדים בעלי קשיים בתפיסה החזותית יגלו סימנים נוספים לצד כתב מראה כגון:

קושי או המנעות מהרכבת פאזלים

קושי , המנעות או חוסר הבנה של ביצוע דפי עבודה בנושא מצא את ההבדלים

קושי לבצע בנייה לפי דגם תוך התייחסות לצורה, כיוון וגודל

קושי לשים לב לכיוון הבגדים והנעלים