Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

תפיסה חזותית הגדרה

תפיסה חזותית הגדרה

תפיסה חזותית היא היכולת לארגן ולפרש את מידע שנקלט דרך העיניים. תפיסה החזותית היא יכולת המתבססת כמובן על ראיה תקינה ותפקודי עיניים תקיניםומאפשרת לאדם לתפוס מידע באופן מדויק . מה הכוונה מדוייק ? התייחסות מדוייקת לגודל, כיוון, שלמות ומיקום מרחבי של הגירוי.

תפיסה חזותית תקינה חיונית לתפקודו כל אדם ואצל ילדים בפרט. תפיסה חזותית תקינה חיונית בעת הרכבת פאזל. היא זאת שמאפשרת להבחין בין רקע לדמות ובצורך לסובב את החלק כדי להתאימו לחלק נוסף. בעת בניית קוביות על פי דגם היא מאפשרת לתפוס את היחסים המרחבים בין הקוביות ולהתייחס לגובה ועומק של המבנה. כשהילד מגיע לכיתה א' ונדרש להעתיק מהלוח, תפיסה חזותית תקינה מאפשרת לו להבין את הכיוון של הספרה, האות והצורה וכך להעתיקה בצורה נכונה (ללא היפוך, רוטציות או יחסי מרחב שגויים) או לחלופין עם טעויות, אך עם היכולת להבחין בטעויות אלו בצורה ברורה.