Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

חיפוש חושי הפרעת קשב או שילוב של שניהם

חיפוש חושי הפרעת קשב והיפראקטיביות או שילוב של שניהם

ילדים רבים מופנים לאבחון וטיפול ריפוי בעיסוק בגלל סימנים לפרופיל של חיפוש חושי. צורך לקבל גרייה אינטנסיבית וחזקה בערוצים שונים כמו תחום המגע, התנועה או הפה. ישנם ילדים שזקוקים לגריית פה חזקה ומכניסים שוב ושוב דברים לפה. ישנם ילדים שנוגעים בכל דבר וישנם ילדים שנמצאים כל הזמן בתנועה ומחפשים כל הזמן לקפוץ, לרוץ ולהתנגש בדברים.

פרופיל של חיפוש חושי יכול להגיע בעקבות הפרעת קשב וריכוז, ללא הפרעת קשב וריכוז או במשולב. ילדים בעלי רמת עוררות מוגברת מדי או רמת עוררות נמוכה (עוררות לא מאוזנת באזורים שונים של המוח) יכולים להזדקק לתנועה ומגע כדי להגיע לרמת עוררות מתאימה. הסביבה לא תמיד תדע לפרש את הצורך במגע ובתנועה. האם הילד נמצא כל הזמן בתנועה ונוגע כל הזמן בחפצים כי הוא היפראקטיבי (עם או ללא הפרעת קשב) או כי הגוף שלא זקוק לתנועה ומגע היות והמערכת החושת אינה מאוזנת. במקרה השני יתכן והסביבה תפרש את התנועה האין סופית של הילד כהיפראקטיביות אך למעשה יש לו קשיים בתחום האיזון של החושי.

 

מומלץ לגשת לאבחון ריפוי בעיסוק כדי להבין בצורה ברורה יותר מהם הקשיים של הילד וכיצד ניתן לטפלם