Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

אבחון קשיי קשב באמצעות הספק מטלות הכיתה

אבחון קשיי קשב באמצעות הספק מטלות הכיתה

חושבת שלילד שלך יש קשיי קשב אבל את לא בטוחה ?

סימנים לקשיי קשב באמצעות הספק מטלות הבית. הלמידה בבית ספר מאורגנת בצורה כזאת: חלק ראשון של השיעור הוא חלק הלמידה ( הקניית הידע או המיומנות) והחלק השני הוא חלק של תרגול הנחמד באמצעות ביצוע התרגילים בחוברות העבודה. ילדים עם יכולות קשב תקינות בדרך כלל מספיקים לבצע את כל העמודים של מטלות הכיתה. ילדים עם יכולות קשב טובות וחריצות מסיימים פעמים רבות גם את העמודים של תרגילי הכיתה וגם את שיעורי הבית.

ומה לגבי הילדים עם קשיי קשב וריכוז ? אלו בדרך כלל אינם מספיקים לבצע את מטלות הכיתה. למעשה אפשר לומר כי ככל שקשיי הקשב והתארגנות יותר מרובים כך הסיכוי שהילד יעשה את משימות הכיתה קטן יותר. אם הילד לא מאובחן עם קשיי קשב וריכוז ומתקשה להשלים את משימות הכיתה בכתב בחוברות יתכן ויש לו קשיי קשב וריכוז. אתם ההורים יכולים לפתוח את אתר בית ספר לבדוק אלו עמודים ניתנה המורה בכיתה ואלו עמודים הילד הספיק לעשות. זוהי בקרה חשובה מאוד.

אם הילד חוזר כל יום הביתה כשלא סיים את המטלות /התרגול של הכיתה וצריך להשלים גם את התרגול בכיתה וגם את שיעורי הבית, יתכן שיש לו קשיי קשב, קשיי כתיבה, קשיים משולבים או גורמים רגשיים שאינם מאפשרים לילד להשתתף במשימות הכיתה.