Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

באיזה גיל ילד יודע לספור

באיזה גיל ילד יודע לספור ?

באיזה גיל ילד יודע לספור ? טווח הגיל בהם ילד לומד לספור עד עשר תלוי הן בחשיפה, בתרגול, ביכולות הזיכרון והשפה. ילדים עם התפתחות נורמטיבית וכאלו המגלים נכונות ללמוד לספור, יכולים לדעת ספירה אוטומטית כבר בגיל שנה וחצי - שנתיים. הלימוד נעשה כמו דיקלום ולדקלום זה יש רק משמעות של ביטוי מילולי ללא הבנה של המשמעות הכמותית ומשמעות הרצף שעומדת מאחורי המספר. כשהילד הופך להיות בן שנתיים אפשר להתחיל להסביר לו את הקשר בין מספר אחד ושתיים למשמעות הכמותית שלו. כשהילד מגיע לגיל שלוש אפשר לחשוף אותו לתרגול הבנת הספרות בהקשר לכמות אחת, שתיים ושלוש. בגיל ארבע וחמש אפשר להתחיל ללמד את משמעות הרצף /סדר של המספר (מספר שתיים מגיע אחרי מספר אחד כמו שהילד השני עומד אחרי הילד הראשון).