Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

קשב סלקטיבי

קשב סלקטיבי

מהו קשב סלקטיבי ?

קשב סלקטיבי היא היכולת להתמקד בדבר אחד מבלי להיות מוסח מדבר אחר.

דוגמאות רלוונטיות לקשב סלקטיבי :

היכולת להקשיב למורה בכיתה בזמן שיש רעש רקע כמו דיבור של ילדים בכיתה, רעש של טריקת דלת

היכולת להתרכז בפעילות בזמן שיש מוסיקת רקע ולא להיות מוסח ממנה.

 

לילדים ומבוגרים רבים יש קושי בקשב סלקטיבי. אנשים אלו זקוקים לשקט מוחלט כדי ללמוד, להכין עבודות, להקשיב להרצאות. כל דיבור ורעש רקע מקשה עליהם את המשימה בצורה משמעותית ומוציא אותם מריכוז

 

קשב סלקטיבי

ניתן לשפר יכולות קשב סלקטיבי דרך

תוכנות מחשב במתרגלות התייחסות וביצוע פעולות בזמן רעשי רקע ו/או גירויים/מסיחים וזיואלים

אסטרטגיות מילוליות מפצות

שינויי סביבה רלוונטים לשיפור תפקוד ספציפי