Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

קוצים בטוסיק שווה כרית קוצים

קוצים בטוסיק שווה קוצים בכרית ?

מתוך מחקר שנערך בתחום הישיבה על כרית קוצים עולה כי מתן תנועה בזמן ישיבה עשוי לעזור בישיבה ממושכת אצל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז. במחקר נמצא כי ילדים שיושבים על כיסא מקבלים פחות גירוי פרופריוצפטיבי וקינסטטי לאורך זמן. לפי החוקרים עולה כי יתכן שקשיי קשב אצל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז קשורים למחסור בגרייה מעוררת. לילדים עם קשיי קשב והיפראקטיביות יש צורך רב יותר בתנועה היות ויש להם תת עוררות אוטונומית. תנועה בישיבה באמצעות ישיבה על כרית קוצים המונחת על הכיסא מאפשרת לילד לקבל גירוי נוסף וסטיבולרי ופרופריוצפטיבי כדי לשמור על עוררות גבוהה יותר למשימה. מחקרים שבדקו שימוש בישיבה על כדור בובט (מחקר על אדם בודד) מצאו הפקת מילים טובה יותר ואילו באוטיזם נמצא זמן השתתפות מוגבר יותר במשימה. כרית עגולה ומנופחת באוויר מתאימה לכיסא בית ספר. המחקר הנוכחי בדק 63 תלמידים שישבו על הכרית לפחות שעתיים ביום במשך שבועיים. המחקר הראה שיפור בקרב ילדי כיתה ב' עם קשיי קשב וריכוז. לפי המחקר הכרית סייעה לתהליך של ויסות עצמי אך האפקט היה מינימלי, כנראה נוכח גרייה וסטיבולרית פרופריוצפטיבית נמוכה.

מקור המחקר
Effectiveness of Disc O Sit Cushions on Attention to Task in Second Grade Students with Attention Difficulties

by - Beth Pfeiffer, Amy Henry