Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

אבחון רגישות שמיעתית

אבחון רגישות שמיעתית

רגישות שמיעתית הוא מצב שבו המערכת הנוירו שמיעתית חווה ומעבדת את המידע השמיעתי בצורה מוגברת, מאיימת ומציפה וגורמת לילד להגיב בצורה מפוחדת ובלתי מסתגלת לסיטואציה השמיעתית.

 

ענה על השאלות הבאות לבחון האם ילדך חווה רגישות שמיעתית

נראה שהילד מוטרד או לא נינוח בעת שמיעת קולות כמו שואב אבק, מייבש שער או הורדת מים

הילד מגיב באופן שלילי לקולות חזקים על ידי ריצה והסתתרות, בכי, בקשה להחזיק את ידי ההורה או כיסוי אוזניים

האם נראה שלא שומע קולות מסויימים

נראה מוסח ומוטרד מרעשים מסוימים שאחרים בדרך כלל לא שמים לב אליהם

מדבר על חשש מרעשים מסויימים שפגש בחייו והאם יפגוש אותם שנית

נראה מפוחד מרעשים שבדרך כלל לא גורמים לחץ וחוסר נוחות לילדים אחרים ובני גילו

נראה מוסח בקלות מרעשי רקע כמו מכסחת דשא, רעש מזגן

רוצה שקולות מסויימים יחזרו שוב ושוב

מראה חוסר נוחות או מצוקה מרעשי מוסיקה ומסיבה חזקים