Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

שיחות הורים סוף שנה והפניה לריפוי בעיסוק

שיחות הורים סוף שנה והפניה לריפוי בעיסוק

הערכת אמצע או סוף שנה

במהלך שנת הלימודים מתקיימים ברוב המקרים מפגש הורים אחד או שתיים עם הגננת . במפגשים אלו מספרת הגננת על התרשמותה מהילד עד אמצע השנה ו/או בסופה.

המידע שהגננת משתפת כולל לרוב את הפרטים הבאים:

קשב ויכולות קוגניטיביות
השתתפות וריכוז בשעת מפגש
השתתפות והנאה מעבודה בקבוצה קטנה
שיתוף בחוויות
יכולת מענה לשאלות
הבנת הוראות בעל פה, במשחקי קופסה

יכולות מוטוריקה גסה והשתתפות בשיעורי ריתמוסיקה. יכולות בתחום הכוח, הקואורדינציה והארגון הגופני

תחום המוטוריקה העדינה
יכולות אחיזת עיפרון, העתקת ציור, צביעה
הנאה והשתתפות ויכולות בתחום העבודה עם חומרים

תחום חברתי
יצירת קשר עם הצוות, משחק סוציודרמטי, מאפייני משחק עם ילדים אחרים והתאמתם לגיל ולהקשר, שמירה על גבולות

תחום רגשי
ביטחון אישי בגן, קיומם של פחדים וחששות ודרכי התמודדות.

חשוב מאוד לנסות להיתרם מהשיחה ולקבל מידע על מוקדי חולשה ועוצמה, האם קיים צורך לחזק את הילד בתחום המוטוריקה העדינה והגסה דרך ריפוי בעיסוק, האם יש צורך בחיזוק והעשרה שפתית ולמידה. חשוב לבחון צורך בבדיקות ראייה ושמיעה לשלילת בעיות על רקע מסוג זה. כמו כן, במידה ועולים קשיים הסתגלותיים – רגשיים, יש מקום לבחון תצפית, התייעצות וחוות דעת פסיכולוגית מצד פסיכולוגית הגן.

חשוב להבין כי התפקוד של הילד בקבוצת השווים מייצג באופן מאוד משמעותי את מיקומו ומצבו ההתפתחותי והתפקודי ביחס לעצמו וביחס לבני גילו, וככזה ויש מקום לתת משקל למידע הנאסף מהגננת והשימוש בו לקידום הילד והפניה לאבחון וטיפול ריפוי בעיסוק