Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

האם הילד מוכן לכיתה א

מוכנות הילד לכיתה א

שאלון הורים בתחום מוכנות לכיתה א'


שם  הילד: ___________ גיל: ___________ שם ממלא השאלון:_______ תאריך:__________


שאלון זה נועד לספק מיקוד טוב יותר לגבי העוצמות וחולשות הילד בתחום מוכנות לכיתה א ולהקל על המטפל להתערב בתחומים הרלוונטיים.
השאלון אינו נועד להחליף אבחון בריפוי בעיסוק או אבחון מוכנות לכיתה א'.

דרג את יכולותיו של ילדך בתחומים הבאים:

 

 

יכולת נמוכה מאוד ביחס לממוצע

יכולת נמוכה מהממוצע

יכולת
בינונית

יכולת
טובה

יכולת טובה
מאוד

א.

הכרת עם מושגים

 

 

 

 

 

 

מושגי צבע וצורה

 

 

 

 

 

 

מושגי גודל ואורך  - ארוך-קצר

 

 

 

 

 

 

מושגי זמן - ימי השבוע, עונות השנה לפני/אחרי, מוקדם/מאוחר.

 

 

 

 

 

 

מושגי מרחב - ימין, שמאל, ליד, בין, באמצע

 

 

 

 

 

 

מושגים הקשורים לסיבה-תוצאה - למה, בגלל, אם-אז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.

ניצני קריאה

 

 

 

 

 

 

זיהוי צליל פותח במילה

 

 

 

 

 

 

זיהוי צליל סוגר במילה

 

 

 

 

 

 

זיהוי אותיות (זיהוי האות בעת מתן אפשרויות).

 

 

 

 

 

 

מתן שם לאותיות (מתן שם לאות ללא מתן אפשרויות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג.

אוצר מילים כללי

 

 

 

 

 

 

אוצר מילים פסיבי (הבנת מילים)

 

 

 

 

 

 

שימוש באוצר מילים לשם התבטאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד.

חשבון

 

 

 

 

 

 

זיהוי ספרות (זיהוי הספרה בעת מתן אפשרויות בחירה)

 

 

 

 

 

 

מתן שם לספרה

 

 

 

 

 

 

יכולת חיבור מספרים בעשרת ראשונה

 

 

 

 

 

 

יכולת חיסור מספרים בעשרת ראשונה

 

 

 

 

 

 

תפיסת כמות - יכולת לתפוס כמות של 4 פריטים ומעלה מבלי לספור.

 

 

 

 

 

 

אומדן כמות - יכולת זיהוי איפה יש יותר או פחות פריטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה.

תפיסה חזותית

 

 

 

 

 

 

הבחנה חזותית – שם לב להבדל בין צורות ואותיות דומות

 

 

 

 

 

 

הבחנה ביוצא הדופן – מבחין בצורה או בציור היוצא הדופן

 

 

 

 

 

 

מבחין במשותף בין צורות, ציורים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו.

אוריינטציה

 

 

 

 

 

 

התמצאות – מכיר מידע הקשור לחגים, לזמני פעילויות בגן וכד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ז.

פתרון בעיות

 

 

 

 

 

 

יכולת פתרון בעיות חברתי (מה אעשה אם חבר לא רוצה לשחק איתי)

 

 

 

 

 

 

יכולת פתרון בעיות אישי  (מה אני עושה כששכחתי אוכל, מחברת).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ח.

זיהוי רגשות ובשלות רגשית

 

 

 

 

 

 

יכולת ביטוי רגשות - שימוש במילים הקשורים לרגש ומצב רוח בצורה מותאמת

 

 

 

 

 

 

יכולת דחיית סיפוקים (צורך לחכות להפסקה כדי לעשות דבר שרוצה)

 

 

 

 

 

 

יכולת הסתגלות למצבים חדשים ושינויים (יכולת להסתגל לשינוי בסדר יום).

 

 

 

 

 

 

יכולת קבלת כללים ומקור סמכות.

 

 

 

 

 

 

יכולת התמדה בפעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ט.

מוטוריקה עדינה

 

 

 

 

 

 

יכולת גזירה של צורות בסיסיות ומורכבות

 

 

 

 

 

 

ציור

 

 

 

 

 

 

העתקת ספרות

 

 

 

 

 

 

כתיבת שם פרטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י

מוטוריקה גסה

 

 

 

 

 

 

ישיבה זקופה ליד שולחן

 

 

 

 

 

 

ריצה

 

 

 

 

 

 

קפיצה על שתי רגליים ברצף

 

 

 

 

 

 

קפיצה על רגל אחת.

 

 

 

 

 

 

טיפוס על סולם

 

 

 

 

 

 

זריקה ותפיסת כדור