Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

איחור בהתפתחות דומיננטיות ידנית - אבחון ריפוי בעיסוק

שלבי התפתחות הילד בתחום המוטוריקה
איחור בהתפתחות דומיננטיות ידנית

האם לילד שלכם אין יד דומיננטית? האם נוטה להשתמש ביד ימין לציור וביד שמאל לאחיזת מספרים? האם אינו יודע בעצמו מה יותר נוח לו ?

ילדים בגילאי 3-6 מפתחים צד דומיננטי בגוף (היד, הרגל ושאר האיברים ששימושם יהיה מיומן יותר מהצד השני). על פי רוב בגיל 5 ניתן לראות העדפת יד ברורה. מרבית הילדים מפתחים יד דומיננטית ימנית והיתר יד דומיננטית שמאלית. מספר ילדים מועט אינו מפתח דומיננטיות מסוימת או מפתח דומיננטיות בגיל מאוחר מהמצופה. ילדים רבים בגילאי 4-6 מופנים לטיפולי ריפוי בעיסוק עקב חוסר נטייה לדומיננטיות ידנית. ילדים אלו נוטים להשתמש פעם ביד ימין ופעם ביד שמאל לאחיזת עיפרון, מספריים, מזלג וכד'. בנוסף, הם מציגים חוסר התאמה בין היד הדומיננטית לרגל הדומיננטית. הדבר מבלבל את ההורים והילד ומעכב את שכלול היכולות העדינות של הילד. על פי רוב ילדים שמציגים חוסר דומיננטיות ידנית הם ילדים בעלי איחור התפתחותי מוטורי (מציגים קושי באחיזת עיפרון, יכולות מוטוריות עדינות נמוכות, טונוס שרירים נמוך) או איחור התפתחותי כללי יותר.

אבחון וטיפול בתחום התפתחות מוטוריקה עדינה ודומיננטיות ידנית
על מנת לבדוק מה היד הדומיננטית של הילד יש לבדוק תחילה מה היד הדומיננטית של מרבית בני המשפחה הגרעינית, לתשאל האם ראו העדפת יד מסוימת של הילד, באיזה מצבים ותדירות ולערוך אבחון. אבחון זה יכלול סדרה ארוכה של משימות ידניות דרכם ניתן יהיה לבדוק העדפה ליד ימין או שמאל והקשר בין העדפה זאת לסוג המרכיבים המוטורים. על פי רוב ילדים המאחרים בתחום הדומיננטיות הם ילדים עם יד דומיננטית שמאלית. על מנת לבסס יד דומיננטית מומלץ לפנות לטיפול ריפוי בעיסוק. הגישות המקובלות לעידוד יד דומיננטית כוללות תרגילים מוטורים ידניים בדגש על תרגילי חציית אמצעי, תרגלי כף יד, הדרכת הורים וסוגי תיווך שונים המעודדים את הילד לשימוש עקבי ביד ולהבנה באיזה יד נוח לו יותר לעבוד ובאיזה אופן. פרט לכך יש צורך לתת לזמן לעשות את שלו. לעיתים מדובר בילד שתהליכי ההבשלה המוטורית שלו איטיים יותר ביחס לבני גילו.
 

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק כפר סבא  , M.Sc.
קליניקה בתחום התפתחות הילד - ריפוי בעיסוק , כפר סבא