Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

ערוצי למידה ויכולות למידה

ערוצי למידה והשפעתם על ילדים עם הפרעות קשב וריכוז וילדים עם ליקויי למידה.

לפני מספר שנים אבחנתי ילדה עם קשיי למידה באבחון כושר למידה (שיטת פוירשטיין). במהלך האבחון עברה הילדה מבחן זיכרון שמיעתי (מבחן זכירת 16 מילים) ומבחן זיכרון חזותי מרחבי (מבחן העתקת צורה מורכבת). התוצאות היו חריגות מאוד. תוצאות מבחן הזכירה השמיעתי היו מעולות ותוצאות מבחן הזכירה החזותית היו נמוכות ביותר. מניתוח תוצאות כל האבחונים עלה כי הילדה מעבדת מידע שמגיע מערוץ שמיעתי בצורה מצוינת ומתקשה מאוד בעיבוד מידע דרך הערוץ החזותי.

לכל ילד יש ערוץ למידה חזק. יש ילדים שלומדים היטב דרך ערוץ חזותי (רואים טקסט, סכמות, מפות),יש ילדים שלומדים טוב דרך ערוץ שמיעתי (שומעים בעל פה את המידע), יש ילדים שלומדים טובים שכותבים את המידע (למידה חזותית - מוטורית). בחלק גדול מהמקרים ובעיקר בגיל הצעיר (כיתות בת ספר יסודי) הילדים אינם מודעים לערוצי הלמידה השונים ולערוץ הלמידה החזק שלהם. המודעות לערוץ הלמידה המועדף חשובה כחלק  מתהליך הגברת יעילות הלמידה ובעיקר בקרב ילדים עם הפרעות קשב וילדים עם ליקויי למידה המציגים יעילות למידה נמוכה.

הקשר בין סוג הקושי לערוצי הלמידה
ילדים עם הפרעות קשב וריכוז הם ילדים בעלי ערוץ חזותי דומיננטי. ילדים אלו יכולים מחד לקלוט ולהבין דברים בצורה מהירה מאוד דרך הערוץ החזותי ומאידך יכולים להיות מוסחים מאוד ממסיחים חזותיים. במידה והילד מפגין נטייה חזקה לאימפולסיביות והסחתיות מגורמים חזותיים מומלץ לבדוק בהתאם לחומר הנלמד אפשרות למידה דרך ערוץ שמיעתי ותחושתי (כיסוי עיניים ועיבוד מידע דרך שמיעה ומישוש). לדוגמה, מכסים לילד את העיניים במטפחת ונותנים לו למשש צורות או אובייקטים אחרים לשם לימוד צורות, כמויות וכד'. ילדים עם ליקויי למידה לומדים ביעילות לרוב דרך הערוץ החזותי. ילדים אלו לומדים דרך ראייה ומתקשים מאוד ללמוד דרך השמיעה. בנוסף, למידתם מתעצמת ככל שהם לומדים דרך ערוצים רבים בו זמנית  (רואים, כותבים ומשננים).

לסיכום, לילדים שונים ערוצי למידה מועדפים. לעיתים יש פער עצום בין היכולת ללמוד דרך הערוצים השונים. חשוב לבדוק אלו ערוצי למידה חזקים אצל כל ילד כבר בגיל הצעיר ולהשתמש בהם כערוצי למידה דומיננטיים לשם התייעלות הלמידה וכחלק מפיתוח מודעות לעוצמות הילד.

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק , M.Sc.
קליניקה בתחום התפתחות הילד - ריפוי בעיסוק , כפר סבא