Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

התפתחות הילד דרך הצבת אתגרים

 התפתחות הילד דרך הצבת אתגרים מתאימים

הפסיכולוגיה הקלאסית רואה את התפתחות הילד כפונקציה של הבשלה מוחית וגרייה סביבתית מתאימה. תיאוריות פסיכולוגיות מודרניות מדברות על התפתחות הילד המשלבת בתוכה גם את הגורם האנושי – המתווך (פוירשטיין). על פי פרופ' פוירשטיין, פסיכולוג קוגניטיבי, המתווך הוא אדם אשר עוזר לילד להבין ולפרש את עולמו. למתווך יש שק עשיר של פרמטרים של תיווך דרכם עוזר לילד ללמוד ולהשתנות. מתווך טוב עוזר לילד נורמטיבי לעבור בהצלחה את שלבי התפתחותו ועוזר לילד עם איחור התפתחותי להתקדם ולהשיג את שלבי ההתפתחות בצורה איכותית ומהירה.

אחד המושגים הקשורים לתחום התפתחות הילד וללמידה הוא מושג הצבת האתגר המתאים
ובאנגלית Just The Right Challenge
הרעיון שמאחורי הביטוי הוא:  למידה בסיטואציה מסוימת מתקיימת אם מציבים לילד אתגר המתאים ליכולותיו. על פי רעיון זה לא כל מפגש בן הילד וסביבתו מייצר למידה והתפתחות. אם הילד פוגש משחק, פעילות או סוגי הוראות המתאפיינות בדרישות נמוכות מיכולותיו הוא לא ילמד ויתפתח (יתכן ויפיק הנאה). דבר זה יכול להתרחש שהילד משחק באותו משחק שוב ושוב בלי שמבוגר המשחק עמו מכניס אלמנט חדש או מעלה את מורכבות המשחק. לעומת זאת אם הילד ייחשף למשחק או פעילות שדרישותיו גבוהות מיכולותיו הוא לא יצליח ללמוד ממנה ואף יתכן ויחווה תחושת חוסר מסוגלות. לאור זאת כדי לייצר למידה והתפתחות צריך ליצור אתגר מתאים לילד. אתגר מתאים הוא סוג של משחק או פעילות שלוקחת בחשבון את יכולותיו של הילד ו"מותחת" אותם מעט למעלה באופן מאתגר כלשהו. האתגר יכול להיות אתגר חשיבתי, מילולי, מוטורי, רגשי, חברתי ועוד. חושבים שיצירת אתגר הוא דבר פשוט . לא כך הדבר. הצבת אתגר לילד הוא דבר מורכב היות והוא ספציפי לכל ילד, צריך להיות מותאם ליכולותיו, הוא מתקיים בטווח מוגבל של הפעילות (אותה פעילויות עם אתגר מעט גבוה יותר תהיה כבר אתגר לא מתאים) והוא דורש ידע בהתפתחות הילד, במשחק ולמידה.

במידה ואתם רוצים לקדם את התפתחות הילד בתחום מסוים, נסו לחשוב מה יכולותיו בתחום ואיזה סוג של פעילות "תמתח" מחד את יכולת זאת למעלה ומאידך לא תהיה קשה ומתסכלת מדי. התייעצו עם איש מקצוע (מורה, גננת, מרפאה בעיסוק) כדי לבדוק האם פעילות זאת היא בגדר Just The Right Challenge, בדקו מה הילד למד במהלך הפעילות ובחנו את התפתחותו הילד דרך פעילויות מאתגרת.

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק כפר סבא
מכון ריפוי בעיסוק לילדים